SPO al 100 jaar sterk in Pedagogiek

GRONINGEN - De Stichting Pedagogisch Onderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen (SPO) heeft als slogan: Sterk in Pedagogiek. Deze kracht is gebaseerd op 100 jaar ervaring.

Al sinds 1918, verzorgt de SPO onderwijs op het gebied van pedagogiek en didactiek. Aanvankelijk waren dit cursussen en vak-didactische lezingen voor aanstaande leraren, later ging het om de zogeheten M.O.-A en M.O.-B akte Pedagogiek, waarmee de lesbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs werd verkregen. Tegenwoordig biedt de SPO pre-master onderwijs voor mensen met een HBO-diploma die willen doorstromen naar de universiteit, een HBO-opleiding Pedagogiek, een Lerarenopleiding Pedagogiek, het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift voor mensen die willen lesgeven in het HBO, een NVO pluspakket voor studenten die zich willen laten registreren bij de beroepsvereniging voor pedagogen en onderwijskundigen en zelfs een internationale premaster voor studenten van over de hele wereld.

De opleidingen van SPO hebben een bijzonder profiel, waarin de geschiedenis van de opleidingen en de band met de RUG nog steeds doorklinkt. Waar andere opleidingen georganiseerd zijn rond het ontwikkelen van competenties, hebben de HBO-opleidingen van SPO een meer theoretische oriëntatie. Het onderwijs wordt gevolgd door volwassenen, die vaak al veel praktijkervaring hebben, maar nu graag meer aan de weet willen komen over theoretische inzichten en resultaten van onderzoek.

Door samen met andere volwassenen weer plaats te nemen in de collegebanken, geven ze een nieuwe draai aan hun leven. Over de betekenis van de opleiding voor hun leven verschijnt ter gelegenheid ven het honderdjarig bestaan een boekje, getiteld “Betekenis van onderwijs. Een eeuw Stichting Pedagogisch Onderwijs aan de Rijksuniversiteit te Groningen (1918-2018)” waarin Marjolein Kuitert aan de hand van interviews biografische schetsen geeft van acht oud-studenten. Hieruit blijkt het belang van volwasseneneducatie, niet alleen voor de loopbaan, maar ook voor iemands persoonlijke ontwikkeling. Deze maand zal de SPO samen met haar (oud)medewerkers en (oud)studenten haar eeuwfeest vieren en proosten op een mooie toekomst.