Aandacht voor de bekkenbodem na de bevalling

GRONINGEN - Een bevalling is een life event, ook voor de bekkenbodem. Het heeft heel wat te verduren gehad en een goed herstel van de bekkenbodem is belangrijk, zowel voor het heden als voor de toekomst.

Een bevalling is een risicofactor voor bekkenklachten. Zo'n 90% van alle vrouwen heeft na de bevalling in meer of mindere mate last van ongewild verlies van urine of ontlasting, verzakkingsklachten, bekkenpijn of pijn bij het vrijen. De klachten lijken tijdelijk van aard, maar de oorzaak - de beschadigingen aan de bekkenbodem - blijft bestaan. Daarom is het van cruciaal belang om zes weken na de bevalling een bekkenfysiotherapeut te consulteren. De bekkenfysiotherapeut helpt bij een goed herstel en geeft advies om problemen op latere leeftijd te voorkomen. In dit kader biedt MCZ, centrum voor fysiotherapie, een gratis consult (BekkenCheck) voor vrouwen die pas zijn bevallen.

Info mcz.nl