Artiest-opleidingen zijn hartstikke waardevol

GRONINGEN - Het mbo onderwijs aan het woord. Deze week Noorderpoort ‘Stop met het aanbieden van de opleiding Artiest, en zorg dat mbo-scholen de opleidingen die ze aanbieden laten aansluiten op de arbeidsmarkt die ze bedienen’. Zo luidde het advies van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo (CMMBO).

Daar gaan we weer, dacht Wim van de Pol, lid College van Bestuur Noorderpoort: ‘De werkgevers en wij moeten niet tegenover elkaar staan, maar juist samen laten zien dat dit harstikke waardevolle opleidingen zijn. Want dat zijn ze absoluut.’

Het advies komt voor Van de Pol echter niet uit de lucht vallen. ‘De reden van dit scherpe advies is dat van de opleiding Artiest slechts een klein deel van de afgestudeerde studenten een jaar na hun diplomering een baan heeft van minstens twaalf uur per week, in het veld waarvoor ze opgeleid zijn.’

Stoppen met de opleiding Artiest, dat is een duidelijk signaal. Is dit dan de eerste keer dat we deze geluiden horen?

Nee, we hebben deze geluiden vaker gehoord, veel vaker. Dan ging het over pretopleidingen, of hoorden we dat we studenten aan het opleiden waren voor de werkloosheid.

Hoe reageerde Noorderpoort op dat soort berichten?

Tot nu toe hadden wij een goed weerwoord op dat soort aantijgingen. De studenten van onze dansopleiding Lucia Marthas Institute for Performing Arts hebben praktisch een baangarantie. De opleiding is zó goed dat afstudeerders allemaal aan het werk gaan bij Joop van den Ende of vergelijkbare werkgevers óf doorstromen naar het hbo. Prima arbeidsmarktperspectief dus.

Geldt dat voor alle afstudeerders?

Afstudeerders van onze Artiest-opleiding bij Noorderpoort Kunst & Multimedia krijgen misschien niet allemaal een baan van minstens twaalf uur per week in het artistieke veld. Maar soms wel meerdere kleinere banen, een actief bestaan als ZZP-er, of een mooie hbo-vervolgopleiding. Bovendien, een baan in een hele andere richting is ook een reële mogelijkheid. Want onze studenten hebben wel veel geleerd: jezelf neerzetten, een productie bedenken en realiseren, samenwerken, je eigen en andermans talenten benutten. We vertellen onze studenten dan ook dat ze wat breder moeten kijken. Het is óók goed als ze een baan op een ander terrein krijgen. En – met het oog op arbeidsmarktperspectief – hanteren we een strenge limiet op het aantal opleidingsplekken.

Je zegt “tot nu toe hadden we een goed weerwoord”. Wat maakt de huidige situatie anders?

Het advies van de Commissie Leijnse is zo scherp geformuleerd, dat maakten we nog niet eerder mee. Dit waait niet over.

Wat staat Noorderpoort, en mbo-scholen in het algemeen, nu te doen?

Allereerst moeten we achterhalen hoe het onze alumni vergaat. Hoe doen ze het de arbeidsmarkt, of op het hbo? We zullen met harde gegevens moeten komen over het succes van onze studenten. Dat is overigens precies de kern van het strategisch plan van Noorderpoort. Het succes van onze studenten staat voorop. En verder moeten we dit niet in ons eentje doen, maar we moeten ervoor zorgen dat de werkgevers van onze gediplomeerde studenten met ons meedoen. Zij hebben belang bij goed opgeleide jongeren. Oók in de artistieke en creatieve sector. We moeten laten zien dat dit harstikke waardevolle opleidingen zijn. Want dat zijn ze absoluut.

Achtergrond: Op verzoek van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deed de CMMBO (Commissie Macrodoelmatigheid mbo) onderzoek naar het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van het landelijk aanbod aan mbo-opleidingen. Het advies: ‘Stop met het aanbieden van de opleiding Artiest, en zorg dat mbo-scholen de opleidingen die ze aanbieden laten aansluiten op de arbeidsmarkt die ze bedienen’. Onder het kwalificatiedossier Artiest vallen de opleiding tot acteur, musicalperformer, danser en muzikant. Deze worden allen aangeboden bij Noorderpoort.