Strijd tegen gedwongen jongensprostitutie

GRONINGEN - Jongens die het slachtoffer zijn van loverboys, mensenhandel en seksueel misbruik krijgen nog onvoldoende aandacht in Nederland. Hulpverleningsorganisaties Het Kopland, Fier en Sterk Huis hebben een projectplan bij VWS ingediend voor het starten van opvang- en behandelplekken voor deze jongens. Net zoals meisjes worden ook jongens gemanipuleerd, geronseld, bedreigd, mishandeld, gebruikt en misbruikt. In tegenstelling tot meisjes, is er voor jongens geen aandacht of aanbod in een veilige setting. Medio 2018 wordt er gestart met een opvang- en behandelgroep voor jongens mits financiering wordt toegezegd.