Beklim gratis de Martinitoren op Open Torendag

GRONINGEN - De Martinitoren is zaterdag 9 juni gratis toegankelijk in het kader van de jaarlijkse provinciale Open Torendag.

Evenals vorig jaar zullen door bemiddeling van de Stichting Oude Groninger Kerken elders in de provincie een aantal van haar torens open zijn voor het publiek.

Voor de Martinitoren is een aantrekkelijk programma gemaakt door de Stichting Martini Beiaard Groningen en het Groninger Klokkenluidersgilde in samenwerking met de VVV. Men kan op vier momenten meedoen aan een excursie naar de klokken : om 11.00 uur, 12.30 uur, 14.00 uur en 16.00 uur.

De stadsbeiaardier Auke de Boer geeft in aansluiting op een demonstratie van de luidklokken steeds een toelichting op het Hemony-carillon. Voor kinderen is een fraaie boekenlegger van de Martinitoren beschikbaar en er kan een CD gekocht worden.

Verder gaat de Stichting Martini Beiaard Groningen weer werken met een “jukebox” in de vorm van een miniatuur van de Martinitoren. Deze toren met een hoogte van meer dan 3 meter staat bij de VVV op de Grote Markt. Aan de hand van een jukeboxlijst mag uit een lijst met klassieke en populaire nummers gekozen worden. Deze melodie wordt dan gespeeld door de beiaardier.

Het geheel zal om ongeveer 16.30 uur worden afgesloten met het luiden van de 12 klokken van de Martinitoren in het kader van de klokkenestafette die de Stichting Klokkenspel Groningen heeft georganiseerd in het kader van haar 25-jarig bestaan. Hieraan zullen ongeveer 65 provinciale torens mee doen.