Groningen krijgt eigen Alzheimer Centrum

GRONINGEN - Het Noorden krijgt zijn eigen Alzheimer Centrum, het Alzheimer Centrum Groningen (ACG). Het nieuwe ACG wordt daarmee het vijfde Alzheimer Centrum van Nederland.

Het ACG is een samenwerking van Alzheimer Nederland en het UMCG. In een Alzheimercentrum komen diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met dementie en hun naasten samen. De overige Alzheimercentra zijn gevestigd in: Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Maastricht. Het ACG zal als specialistisch centrum een zeer belangrijke regiofunctie voor Noord-Nederland zal vervullen en heeft hiertoe een aantal specifieke zorgpaden ingericht. Door intensief samenwerken van onderzoekers in het UMCG, ERIBA en RUG wordt daarnaast hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek en het toepassen van onderzoeksresultaten in de praktijk gestimuleerd.

Ruim 270.000 mensen in Nederland hebben dementie. Dit zal de komende vijfentwintig jaar toenemen tot ruim 500.000 patiënten. De regio Noord-Nederland wordt, mede vanwege de hoge ontgroening en vergrijzing, relatief zwaar getroffen door dementie. Momenteel leven in de provincie Groningen ongeveer 11.000 mensen met dementie, dit zal de komende jaren oplopen tot zeker 20.000. Er ligt dus een gigantische opgave voor het nieuwe ACG. In Groningen wordt reeds veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de oorzaken van dementie, naar nieuwe vormen van speciale diagnostiek en naar nieuwe mogelijkheden om deze slopende volksziekte te behandelen.

Op 1 november, zal door middel van de ondertekening van het samenwerkingsverband door Alzheimer Nederland het Alzheimer Centrum Groningen officieel erkend worden als één van de vijf Alzheimer centra in Nederland.