Landelijke subsidie bevestigt succes van WIJS in Groningen

GRONINGEN - Afgelopen week ontving Wijk Inzet door Jongeren en Studenten (WIJS) vanuit de City Deal Kennis Maken een subsidie van 50.000 euro.

In de ogen van de subsidieverstrekker is WIJS in de afgelopen jaren een succesvolle formule gebleken om studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen meer te betrekken bij maatschappelijke vraagstukken. Met het geld kan WIJS verder groeien en in de toekomst nieuwe projecten ontwikkelen ten behoeve van de leefbaarheid in de stad Groningen.

De subsidie is afkomstig van zogenaamde City Deals. Dit zijn concrete samenwerkingsafspraken tussen het Rijk, steden en stakeholders, gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. De City Deal Kennis Maken richt zich op het beter betrekken van onderzoekers, docenten en studenten voor het oplossen van maatschappelijke vragen in een stad.

De aanvraag voor de subsidie ontstond uit het Akkoord van Groningen, een samenwerking tussen de kennisinstellingen in de stad, het UMCG, Gemeente Groningen en Provincie Groningen. Vanuit hun gezamenlijk streven om Groningen te profileren als kennisstad, werd er gezocht naar een passend initiatief dat aansloot bij de City Deal Kennis Maken.

Deze doelstelling bleek in Groningen naadloos aan te sluiten bij WIJS. Deze organisatie verbindt studenten met Stadjers, door maatschappelijke vraagstukken te koppelen aan de studieloopbaan van studenten. Bij WIJS doen studenten onderzoek, adviseren ze bewoners of ondernemers vanuit hun vakgebied en organiseren ze activiteiten. Op deze manier ontwikkelen studenten zich als toekomstig professional, terwijl de stad profiteert van de kennis die ze in huis hebben.

Volgens de beoordelingscommissie van de City Deal Kennis Maken voldoet WIJS ruimschoots aan de criteria: “Het is een goed idee om dit bestaand succesvol initiatief op te schalen en te verduurzamen. We zien dat WIJS een helder, effectief en doelmatig projectplan in handen heeft voor de toekomst.” Omdat verreweg de meeste vraagstukken op dit moment nog gekoppeld worden aan de Hanzehogeschool, adviseert de commissie om in de toekomst ook de Rijksuniversiteit Groningen intensief te gaan betrekken bij nieuwe projecten.