Rijbaan Winschoterdiep half juni weer open na opruimen verontreinigde grond

GRONINGEN - De werkzaamheden aan de rijbaan van het Winschoterdiep duren nu al veel langer dan van tevoren gedacht.

De reden hiervoor is dat er verontreinigde grond is aangetroffen. Zoals het nu lijkt, gaat de weg in week 25 (18-22 juni) weer open. Het aangetroffen slib met daarin zware metalen is onderzocht en daarna op de plek waar de aannemer de werkzaamheden moet verrichten, verwijderd. Inmiddels is het werk weer hervat. De planning is nu dat op 6 juni de weg kan worden geasfalteerd. Daarna zijn er nog afrondende werkzaamheden nodig.