Nieuwe lector Hanzehogeschool brengt Turkse aardbevingsexpertise naar Groningen

GRONINGEN - In 1999 werd het nabij Istanbul gelegen Izmit opgeschrikt door een zeer zware aardbeving die meer dan 17.000 inwoners van Turkije het leven kostte.

Sindsdien bereidt Istanbul zich voor op een herhaling van die ramp. Professor Ihsan Engin Bal werkte lange tijd als wetenschapper in het vakgebied Earthquake Engineering aan de Technische Universiteit van Istanbul en adviseerde de gemeente over hoe (historische) gebouwen het best te beschermen zijn in geval van aardbevingen. In Groningen doet hij nu vergelijkbaar onderzoek. Op woensdag 6 juni wordt Ihsan Engin Bal officieel geïnstalleerd als lector van de Hanzehogeschool Groningen door dr. P. van der Wijk, lid van het College van Bestuur.

De afgelopen jaren zijn de bewoners van Groningen in toenemende mate geconfronteerd met aardbevingen. Deze toename als gevolg van de gaswinning heeft aanzienlijke gevolgen; zo hebben een groot aantal huizen bevingsschade. Daarnaast heeft het verhoogde risico op (zware) aardbevingen invloed op welzijn, leefkwaliteit, vestigingsvoorwaarden, imago, investeringsbereidheid en waarde van het onroerend goed in het bevingsgebied.

Onderzoekshal BuildinG

Ihsan Engin Bal doet met zijn lectoraat Aardbevingsbestending Bouwen praktijkgericht onderzoek naar de relatie tussen de aardbevingen en de uitwerking op de Groningse grond en de consequenties die dat heeft op de gebouwde omgeving en de leefbaarheid in het gebied. Zijn ervaring ligt op het gebied van het beoordelen van aardbevingsschade en het verstevigen van structuren. In de onderzoekshal BuildinG heeft Bal een testomgeving, die hem in staat stelt om onderzoek te begeleiden naar bescherming van gebouwen. Voor dit onderzoek wordt bijvoorbeeld een triltafel ingezet. Daarop kunnen onderzoekers delen van huizen nabouwen en die onderzoeken met kunstmatige aardbevingen.

Lectoraat Aardbevingsbestendig Bouwen

De uit Istanbul afkomstige professor Ihsan Engin Bal werkte als wetenschapper in het vakgebied Earthquake Engineering aan de Technische Universiteit van Istanbul en andere internationale instituten. Hij deed daarnaast werkervaring op als ingenieur in onder meer Griekenland, Turkije en Amerika, waar hij als aardbevingsexpert verantwoordelijk was voor verschillende versterkingsoperaties.

Bal is als lector verbonden aan het Kenniscentrum NoorderRuimte waarin de Hanzehogeschool al het onderzoek naar de gebouwde omgeving heeft gebundeld. Hij adviseert onder meer het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Provincie Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen over het aardbevingsdossier vanuit deze functie.