Noorderpoort scoort hoger dan landelijk gemiddelde in studententevredenheidsonderzoek

GRONINGEN - Noorderpoort scoort een dikke zeven op de JOB-monitor. Studenten zijn met name erg tevreden over thema's als Onderwijs & ICT, Sfeer & Veiligheid en Toetsing & Examinering. Noorderpoort is blij met de resultaten.

Stijging tevredenheid studenten

Noorderpoort scoort met een in de categorie opleidingen een 7,2. Dit is twee tienden hoger dan op de JOB-monitor van 2016. De Noorderpoort uitkomsten in 2018 hebben zich ten opzichte van het landelijk gemiddelde positief ontwikkeld. In 2016 kwamen de scores van Noorderpoort op de thema's nog grotendeels overeen met de landelijke scores of vielen thema's zelf lager uit dan het landelijk gemiddelde. In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoort Noorderpoort in 2018 op negen van de elf landelijke thema's hoger. Op de overige twee thema's wordt gelijk gescoord.

Over de JOB-monitor

Het landelijke studententevredenheidsonderzoek wordt elke twee jaar georganiseerd door de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB). Van 4 december 2017 tot en met 16 maart 2018 konden de studenten deelnemen aan de landelijke JOB monitor 2018.

Tevredenheid bij studenten over diverse thema's

De vragenlijst is klassikaal en online afgenomen via een voor de JOB-monitor ingerichte website. De vragenlijst betrof ongeveer 70 vragen die beantwoord konden worden aan de hand van een 5-puntsschaal. De studenten van Noorderpoort zijn met name tevreden over de thema's Onderwijs & ICT, Toetsing & Examinering, Werkplek BBL en Sfeer & Veiligheid binnen de scholen. Minder tevreden zijn de studenten van Noorderpoort over thema's als Schoolkosten en Overige Voorzieningen.