Opening deel Slimme fietsroute West bij de Herman Colleniusstraat

GRONINGEN - Wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen opende vandaag (31 mei) om 09.30 uur officieel een deel van de Slimme fietsroute West ter hoogte van Herman Colleniusstraat 18.

De wethouder opende dit door een mal met oplosbare verf te spuiten (zie foto) met het logo van Fietsstad 050.

Na diverse ontwerprondes bleek dat herinrichting van de Herman Colleniusstraat de beste maatregel was voor de Slimme fietsroute West en dat het overige deel van de route gebruik kan maken van de bestaande (fiets)infrastructuur. Uiteindelijk zijn drie varianten voor de herinrichting gepresenteerd aan de bewoners en de wijkraden. De input die hier is opgehaald, heeft geleid tot een ontwerpoplossing met een aangepast wegprofiel en verhoogd parkeren.

Slimme Routes

Enkele jaren geleden is in Groningen gestart met de zogenaamde Slimme Routes.

Het doel van deze Slimme Routes is om de fietsers vanuit de binnenstad richting Zernike Campus en terug te leiden via aantrekkelijke fietsroutes op het gebied van veiligheid, comfort en snelheid. In de praktijk komt dit neer op goed aangelegde fietspaden met zo weinig mogelijk (scherpe) bochten, verkeerslichten en onoverzichtelijke situaties en oversteken

Inmiddels zijn er twee Slimme Routes in Groningen: Slimme Route West (via het Jaagpad) en Slimme Route Oost (via Park Selwerd).