Hanzehogeschool zet in op internationalisering

GRONINGEN - De Hanzehogeschool Groningen is de meest actieve hbo-instelling in Nederland voor wat betreft het Erasmus+ programma.

Voor het studiejaar 2018/2019 ontving de hogeschool een recordbudget van € 1.425.123, --. Dit geld biedt studenten en medewerkers de kans om internationale ervaring op te doen.

Kwaliteit onderwijs

Met het toegekende budget investeert de Hanzehogeschool in de kwaliteit van het onderwijs. Studenten krijgen de kans om een waardevolle internationale ervaring op te doen via een studie-uitwisseling of stage in het buitenland. Daarnaast worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om met een beurs in het buitenland te gaan lesgeven, onderzoek te doen of een training te volgen.

Met het toegekende bedrag kan de hogeschool bijna 1.000 studenten en ruim 100 medewerkers een beurs voor een internationale ervaring bieden.

Helft studentenbeurzen voor stages

Opvallend is dat ongeveer de helft van het totaalbudget bestemd is voor het toekennen van beurzen aan studenten die stage gaan lopen in een bedrijf of organisatie. De Europese Commissie stimuleert hiermee een goede voorbereiding van studenten op de toekomstige Europese arbeidsmarkt.

Erasmus+ programma

De Hanzehogeschool participeert al sinds 1987 met succes in het Erasmus+ programma van de Europese Commissie, dat bedoeld is om de mobiliteit van studenten, docenten en andere medewerkers in het hoger onderwijs te stimuleren.