Antiquariaat ISIS is 30 jaar

Groningen Boekenstad heeft een nieuwe jubilaris: Antiquariaat ISIS, in de Folkingestraat.

Het werd in februari 1988 geopend door Theo Butterhof en Lyseth Belt, kersvers afgestudeerde RUG-filosofen. De naam ISIS herinnert aan de oudstbekende schutsvrouwe van het leven, de egyptische godin Isis. Wat het antiquariaat betreft: aanvankelijk waren de lokale filosofen de doelgroep, maar ook de historici en literatoren konden terecht. Tegenwoordig bestrijkt Antiquariaat Isis alle interessegebieden en heeft zelfs internationale uitstraling (zie www.isis-books.nl). De jaarlijkse catalogus is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Foto: Lyseth Belt en Theo Butterhof van het jubilerende Antiquariaat ISIS.