Raad vergadert over ‘schimmelwoningen’, nieuw parkeerbeleid en boombeheer

GRONINGEN - ‘Schimmelwoningen’ in de wijken Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen. Het nieuwe parkeerbeleid met als “accent” dat privégebruik van de openbare ruimte voor autoparkeren in principe niet gratis is. En de evaluatie van het boombeheer in de gemeente.

Dat zijn drie van de vele onderwerpen die woensdag 30 mei aan de orde komen in de vergadering van de Groningse gemeenteraad. Deze openbare vergadering begint om 16.30 uur en is voor iedereen vanaf de publieke tribune. Thuis meeluisteren kan ook. Want alle vergaderingen van de Groningse raad worden live uitgezonden via website groningen.raadsinformatie.nl. Op deze site is ook de complete agenda van deze raadsvergadering te vinden met alle collegebrieven en raadsvoorstellen die aan de orde komen.

Oplossingen

De ‘schimmelwoningen’ is een onderwerp dat door de SP is geagendeerd. “In gesprekken met bewoners aan de deur troffen wij veel huurders met klachten over vocht, tocht, schimmel, kou en hoge huren”, aldus deze fractie, die vervolgens huurdersbijeenkomsten in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen organiseerde. “Op deze bijeenkomsten hoorden we veel vergelijkbare verhalen.” Onlangs ging in een commissie van de raad de SP-fractie met de andere partijen in debat over oplossingen voor problemen. Dat debat gaat woensdag verder.

De ‘schimmelwoningen’ is een zogeheten discussiestuk. Dat is een onderwerp waarover al in een raadscommissie is gesproken, maar waarover de raad zeker nog niet uit is gediscussieerd. Ander discussiestuk is de parkeervisie met het nieuwe gemeentelijke parkeerbeleid. Daarin stelt het college van burgemeester en wethouders voor om parkeerregulering in de hele stad in te voeren. “Dat betekent niet dat we overal betaald parkeren invoeren”, verzekeren B&W. Eerst komen er ‘gebiedplannen’. “Uitvoering kan plaatsvonden op straatniveau, wanneer de straat of buurt daarom vraagt.”

Fietsparkeren

“We blijven het belangrijk vinden dat bewoners en bezoekers een parkeerplek kunnen vinden”, legt het college uit. “Toch heeft de auto niet vanzelfsprekend de eerste rechten op het gebruik van de openbare ruimte. Ook andere functies zijn belangrijk, bijvoorbeeld verblijven, spelen, ontmoeten, groen en fietsparkeren.”

Het college legt in het nieuwe parkeerbeleid een aantal nieuwe accenten. Onder meer: ‘bereikbaar en gastvrij’, ‘privégebruik van openbare ruimte is, als het autoparkeren betreft in principe niet gratis’, ‘voldoende parkeerruimte, maar niet altijd voor de deur’ en ‘ruimte voor de straat’. Het college wil binnen het parkeerbeleid duurzame keuzes maken door elektrische auto’s en deelauto’s ruimte te geven. De twee andere discussiestukken in deze raadsvergadering zijn de vraag van het college om geld voor de aanpak van verkeersonveilige situaties en de zogeheten shortlist voor een duurzame warmtebron nu het project Geothermie is stilgelegd.

Eerder tijdens de vergadering staat er een aantal zogeheten 1-minuutinterventies gepland. Dat zijn onderwerpen waarover eerder in de raadscommissies al uitgebreid is gedebatteerd. Maar één of meer politieke partijen willen er nog kort iets over zeggen. Bijvoorbeeld om een motie of amendement over het onderwerp in stemming te brengen.

Essentaksterfte

Eén zo’n onderwerp is de evaluatie van het boombeheer in Groningen. Daarin staat wat de gemeente van 2014 tot 2017 op het gebied van bomen heeft gedaan. Volgens het college zijn de belangrijkste bevindingen de verdere uitbreiding van de kastanjeziekte en essentaksterfte en de “bomenbalans” van +388 gemeentelijke bomen.

Voor niet-gemeentelijke bomen is geen bomenbalans. Bekend is wel het aantal kapvergunningen (4.302) en hoeveel herplant de gemeente heeft opgelegd (2.684). Andere ‘1-minuutinterventies’ in deze vergadering zijn onder meer de herinrichting van de Zernikelaan, de aansluiting op de Noordelijke Ringweg en het fietspad Penningsdijk, de realisatie van de multifunctionele accommodatie De Wijert, de zogeheten uitvoeringsagenda over topsport en de raadsvragen van het CDA over de topsporthal. Op groningen.raadsinformatie.nl is de complete agenda te vinden.