4e editie fietstoertocht LAMP Classic voor het goede doel

GRONINGEN - Stichting LAMP houdt voor de vierde keer de LAMP Classic. Deze fietstoertocht vindt plaats zaterdag 2 juni.

De LAMP Classic is een fietstoertocht over (naar keuze) 45, 80 of 150 kilometer. Start en finish zijn bij de kantine van voetbalvereniging Amicitia, Kooiweg 1 te Groningen. Het inschrijfgeld bedraagt 8,50 euro (inclusief koffie, koek én barbecue); aanmelden via www.lampclassic.nl.

De opbrengst van deze tocht gaat dit jaar naar een project in Malawi. Malawi is een van de armste landen ter wereld met een bevolking van 19 miljoen waarvan het overgrote deel laag is opgeleid. Onderwijs is hier de sleutel tot een beter leven. Daarom willen wij met de opbrengst van de Lamp Classic aan meisjes een beurs geven zodat zij een opleiding kunnen volgen om hun mogelijkheden en kansen op een beter leven te vergroten.

Missie & doel

Het helpen, stimuleren en financieel ondersteunen van projecten van onderwijs en gezondheidszorg in minder ontwikkelde landen waar ook ter wereld. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen van de daartoe benodigde financiële middelen.

Visie

Projecten zijn een structurele verbetering van de lokale omstandigheden van de bevolking en moeten volledig gedragen worden door organisaties ter plekke. Elk project moet worden ontwikkeld vanuit een lokale vraag en niet vanuit een westers aanbod. Het is van wezenlijk belang dat een project gebaseerd is op de daar aanwezige kennis, draagkracht en motivatie om zelf iets te willen.