Noorderzijlvest maakt uitkomsten onderzoek op Paterswoldsemeer bekend

GRONINGEN - Het waterschap Noorderzijlvest heeft vandaag de resultaten bekend gemaakt van een vernieuwend onderzoek naar de kwaliteit van het water en de waterbodem van het Paterswoldsemeer.

Het onderzoek toont aan dat het water in ondiepere delen troebeler is bij een dikkere sliblaag en een ruwere bodem. Voor het onderzoek heeft het waterschap nauw samengewerkt met Medusa Explorations BV, INDYMO en de Hanzehogeschool Groningen.

Innovatieve combinatie van meettechnieken

Het onderzoek is in augustus 2017 uitgevoerd volgens een innovatieve methode. Daarbij zijn meerdere meettechnieken met elkaar gecombineerd. Het was de eerste keer in Nederland dat deze combinatie van technieken is ingezet. Uniek aan dit onderzoek is dat onderwaterdrones (met camera’s en sensoren) en sensoren plus radar zowel de bodem als het water op meerdere plaatsen systematisch, nauwgezet en gelijktijdig analyseerden. Dit leverde een meer betrouwbaar en samenhangend beeld van de bodem- en waterkwaliteit van de plassen.

Verband tussen ondiepte en troebelheid water

In de afgelopen periode zijn de resultaten beoordeeld en met elkaar vergeleken. Uit de resultaten blijkt dat er een verband is tussen de dikte van de sliblaag in ondiepe delen van het Paterswoldsemeer en de troebelheid van het water. Een dikke sliblaag in diepere delen van het meer heeft minder tot geen invloed op het doorzicht.

Wisselende weersomstandigheden

De waterkwaliteit lijkt vooral te worden bepaald door wisselende weersomstandigheden. Hierbij speelt de wind waarschijnlijk een voorname rol bij de vertroebeling door slibdeeltjes die opwervelen. Ook is in ondiepe delen van het Paterswoldsemeer de watertemperatuur het hoogst.

Er is geen verband te zien tussen de waterkwaliteit en de onderliggende waterbodem (veen, zand). Alle metingen naar verontreinigingen tonen aan dat deze binnen de norm voor achtergrondwaarden vallen. Dat is de meest schone categorie voor grond en waterbodem.

Verbetering waterkwaliteit

Noorderzijlvest hecht grote waarde aan gezond en leefbaar water. Zeker in het Paterswoldsemeer waar blauwalg zomers regelmatig een verstorende rol speelt. In de komende jaren gaat het waterschap aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren. Een klein deel van het Paterswoldsemeer wordt gebaggerd en er komen moeraszones om het water op natuurlijke wijze te zuiveren. De resultaten van de onderzoeken zijn belangrijk om te bepalen waar baggeren het meest nodig is. Over de maatregelen die nodig zijn, gaat het waterschap in overleg met belanghebbenden.