Pinksterkriebels met Noordelijke Polyfonisten

GRONINGEN - De maanden mei en juni zijn traditioneel de uitbundigste van het hele jaar: de natuur bloeit volledig op, mens en dier bouwen nestjes en vullen deze zo mogelijk met nageslacht. Het vee mag weer naar buiten, herders en nymfen spelen hun spel.

De kerk viert de voltooiing van de profetieën: 40 dagen na Pasen de Hemelvaart en uiteindelijk met Pinksteren de vestiging van de Drie-eenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Noordelijke Polyfonisten benadrukken het verband tussen Pinksteren en de naderende zomer met een programma, samengesteld rondom de Missa ‘Dum complerentur’ van de Spaanse componist Tomás Luis de Victoria. De mis is gebaseerd op Victoria’s eigen pinkstermotet ‘Dum complerentur dies Pentecostes’. De muziek is een toonbeeld van stralende welluidendheid. De uitbundige ‘Alleluja’-passages uit het motet keren in hun volle pracht terug aan het eind van de verschillende misdelen.

Naast de mis is nog een handvol pinkstermotetten te horen uit de 15e en 16e eeuw (Dunstable, Dufay, Morales, Palestrina en nog eens Victoria), waarbij de tekst ‘Veni, Sancte Spiritus’ (Kom, heilige geest) een centrale rol speelt. Vier Engelstalige stukken in zomersfeer voltooien het programma. De oudst bekende kanon bezingt luid het nieuwe jaargetijde: ‘Sumer is icumen in!’. Herders, nymfen en aanbeden geliefden bevolken de andere drie stukken, van Byrd en Weelkes.

Zaterdag 9 juni, 20.15 uur, Pelstergasthuiskerk Groningen. Kaarten euro 11 bestellen via andre.cats10@gmail.com.