Hersenstichting vraagt hulp

groningen - Chaos in je hoofd na een bezoek aan een restaurant, elke dag de weg kwijtraken in je eigen huis of je geliefde niet meer herkennen.

Voor de meesten van ons ondenkbare situaties, maar niet voor mensen met een hersenaandoening. Eén op de vier mensen krijgt in het leven een hersenaandoening. Een groot deel houdt blijvende klachten en worstelt dagelijks met allerlei prikkels. We moeten hen helpen!

Dementie dreigt een ernstige volksziekte te worden: één op de vijf mensen krijgt uiteindelijk dementie. Deze ziekte maakt steeds meer slachtoffers en kan iedereen overkomen. Daar legt de Hersenstichting zich niet bij neer. Met hart en ziel zetten wij ons in om toekomstige patiënten te kunnen genezen. Helpt u ons mee?

Jaarlijks organiseert de Hersenstichting de collecteweek om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek en voorlichting. Wilt u ons helpen door een uurtje in eigen buurtje te collecteren? Hoe meer collectanten op de been, hoe groter de collecteopbrengst en hoe meer de Hersenstichting kan doen aan onderzoek en voorlichting. Ook is hulp bij de collecteorganisatie van harte welkom.

Voor direct aanmelden als collectant of collecteorganisator of voor meer informatie kijk op www.hersenstichting.nl of stuur een mail naar collecte@hersenstichting.nl