Het Nationale Theater met 'De Oresteia' naar de Stadsschouwburg

GRONINGEN - Het Nationale Theater speelt 29 mei 'De Oresteia'. "Naast Hamlet moet iedereen één keer in zijn leven De Oresteia hebben gezien.

Dit stuk ligt aan de basis van het westerse toneel", zegt regisseur Theu Boermans. 

Het Nationale Theater brengt elk seizoen een klassieker uit de toneelgeschiedenis. De Oresteia vertelt een familiedrama, waarin opeenvolgende generaties met elkaar zijn verbonden door een bloedige keten van moord en wraak.
 
De Oresteia werd twee en een half duizend jaar geleden geschreven en heeft nog altijd niets van zijn kracht verloren. Hoe stop je woest kolkende gevoelens voor wraak en waar vind je gerechtigheid zonder bloed te vergieten? In De Oresteia leggen Orestes en de zijnen de lange en moeizame weg af naar verzoening: hoe de gekrenkte en gewelddadige mens in onszelf beteugeld kan worden. De voorstelling laat zien hoe bloedwraak wordt omgevormd naar staatsrecht. De stadsgemeenschap neemt haar verantwoordelijkheid en corrigeert haar ontsporende burgers met de wet en het recht. En dat juist in tijden van crisis, wanneer allerlei tegengestelde krachten op elkaar botsen die de hele samenleving in gevaar brengen. Na De Oresteia van Aischylos (458 v Chr) zou niets meer hetzelfde zijn. Niet in het theater en niet in de wereld.
                                                                           
Theu Boermans vertaalde deze grimmige oertekst naar de wereld van nu, gespeeld door een groot deel van het ensemble van Het Nationale Theater.   

Dinsdag 29 mei | 20.15 uur
Stadsschouwburg Groningen