69 energiezuinge portieketagewoningen Selwerd

GRONINGEN - Groningen heeft er straks 69 duurzame woningen bij in de Kornoeljestraat en Vlierstraat in de wijk Selwerd.

De Huismeesters heeft op 23 mei een overeenkomst gesloten met WarmteStad. De Huismeesters start medio juni 2018 met groot onderhoud. De Huismeesters investeert in energiezuinige woningen door het vervangen van de kozijnen, ventilatievoorzieningen, het aanbrengen van isolatie in de spouwmuren etc. De open geiser wordt vervangen door een afleverset. Verder worden de woningen voorzien van een nieuwe badkamer en toilet. Na het verwijderen van de gasmeter is WarmteStad de leverancier van warmte en warm water.

Sije Holwerda directeur-bestuurder van De Huismeesters geeft aan: ‘De Huismeesters investeert in de kwaliteit en het verduurzamen van haar woningen. Ook kijken we daarbij naar de mogelijkheden van gasloos wonen. Wij zijn er trots op om dit samen met WarmteStad te kunnen realiseren. Onze bewoners zullen dit merken in hun woonlasten.’

WarmteStad-directeur Dick Takkebos: “We heten deze bewoners van harte welkom, geweldig dat zij hiermee een actieve bijdrage gaan leveren aan een Energieneutraal Groningen. Samen met bewoners en De Huismeesters zetten we zo weer een mooie stap naar verdere verduurzaming van de stad!”

Van gas naar elektrisch

Niet meer koken op gas maar op een elektrische plaat of inductieplaat. Bewoners ontvangen een vergoeding van de corporatie om zelf een nieuwe kookplaat aan te schaffen met pannen. De bewoners wordt ook een cursus “overstappen naar elektrisch koken” aangeboden bij Wijkbedrijf Selwerd. Dit doen wij om de overgang voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken.

Verbetering energielabel

Door de werkzaamheden verandert het energielabel van de woning. De woningen krijgen gemiddeld label B. De woning wordt comfortabeler zonder dat de huur stijgt.

De kachel van Groningen

WarmteStad is een het duurzame nutsbedrijf van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen dat aan bedrijven en inwoners van de stad Groningen voor de lange termijn betrouwbare, betaalbare en duurzame warmte (en/of koude) oplossingen biedt. Na 2020 worden de bewoners van de Kornoeljestraat en Vlierstraat aangesloten op het warmtenet. Dit geldt ook voor twee woningblokken aan de Lijsterbeslaan en de Iepenlaan. Vorig jaar is de aanleg van het warmtenet gestart op Zernike Campus.

De Huismeesters

De Huismeesters is een woningcorporatie in de stad Groningen en verhuurt circa 7.800 woonruimtes in Groningen. Voor onze bewoners is een goede en energiezuinige woning en daarmee betaalbaarheid belangrijk. Daarom investeren wij in de verduurzaming van ons woningbezit.