Tinkebell, René Boomkens en Sacha Bronwasser in Academie Minerva

GRONINGEN - Wat is de rol van kunst en angst in de publieke ruimte? Wat betekent het voor kunstenaars dat de publieke ruimte steeds meer wordt ingeperkt, hetzij door totalitaire regimes, hetzij door neoliberale eisen die aan de kunsten worden gesteld?

Hoe kunnen kunstenaars zich nadrukkelijker positioneren in een maatschappelijk debat? Deze vragen staan centraal tijdens de conferentie op vrijdag 25 mei en de Friday Lunch Lectures in juni 2018 in Academie Minerva van de Hanzehogeschool Groningen. Onder meer René Boomkens (cultuurfilosoof), Tinkebell (activistisch kunstenaar en schrijver) en Sacha Bronwasser (curator en journalist voor o.a. de Volkskrant) treden op als spreker.

Conferentie als start van werkperiode van kunstenaars

Professionele kunstenaars en ontwerpers volgen samen met studenten van Academie Minerva in juni een Masterclass waarin de thematiek (angst), artistieke strategieën in de publieke ruimte en het betrekken van de media centraal staan. Met behulp van de filosofie, de journalistiek en kennis van mediastrategieën onderzoeken ze hoe kunst een prominentere bijdrage kan leveren aan een maatschappelijke debat. In dit traject ontwikkelen ze interventies die een bijdrage leveren aan het debat over de publieke ruimte. Vanaf september zullen de interventies in de publieke ruimte plaatsvinden.

Deelnemende kunstenaars zijn: Pendar Nabipour, Amy Suo Wu, Jaleesa Mallée, Helen Anna Flanagan, Mylan Hoezen, Eric Peter, Josefin Arnell, Quenton Miller, Ryan Cherewaty, Alice Strete, Nadine Rotem Stibbe, Angeliki Marina Diakrousi en Giulia de Giovanelli.

Onderzoek naar nieuwe methodiek die kunst verbindt met maatschappelijk debat

DesignArbeid heeft een methodiek ontwikkeld genaamd TimelineGallery. Deze methode plaatst kunstwerken in een aandachtstrategie in de publieke ruimte. Kunstruimte SIGN is altijd op zoek naar innovatieve vormen waarin kunst een actuele ervaring is en selecteerde kunstenaars en ontwerpers om de TimelineGallery-methodiek te testen. De toepasbaarheid van de methodiek wordt onderzocht binnen het Kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen.

Afbeelding: Linh Lehoai.