Feest op De Beestenborg

GRONINGEN - Een kinderboerderij is meer dan geiten aaien, lammetjes kijken of kippen voederen. De 30 jarige De Beestenborg wil het hele jaar door activiteiten en vooral bestendig de toekomst in.

Het feest vanwege de 30ste verjaardag van kinderboerderij De Beestenborg valt samen met het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest op 26 mei. Die dag is er van alles te doen.

Het bestaan en het voortbestaan van De Beestenborg –gelegen op de grens van stadswijken Ulgersmaborg en Oosterhoogebrug- ging al die jaren echter niet zonder slag of stoot. Het deed Manuel Kannegieter (41) als wijkbewoner wel eens zeer. Als voorzitter wil hij uitbreiden en verder kijken.

Kannegieter hanteert inmiddels vier jaar de voorzittershamer en is sinds zijn 10e jaar vanaf het prille begin in 1988 betrokken bij De Beestenborg. ‘Jaren geleden kregen we een brief in de bus met de mededeling dat De Beestenborg zou moeten sluiten omdat het bestuur dreigde met opstappen. Doodzonde vond ik. Op de Algemene Leden Vergadering bleek dat het toenmalige bestuur geen toekomst meer zag. De interesse voor de kinderboerderij nam af, mensen hadden geen tijd en minder binding met de buurt. Het was min of meer het einde van De Beestenborg, was de boodschap.’

De enige dip was het niet vertelt Kannegieter verder. De historie tekent zich met vallen en opstaan: gebrek aan bestuurders, slechte samenwerking tussen bestuur en vrijwilligers, spanning over de uit te stippelen koers. Daarnaast bleek het moeilijk om een goede dagelijkse bezetting te krijgen.

Golden Raand

Inmiddels is dat probleem opgelost. De Beestenborg werkt sinds 2015 samen met zorgboerderij Golden Raand uit Noordwolde. Naast drie dagelijkse vrijwilligers van De Beestenborg zelf levert de zorgboerderij negen medewerkers. De om en nabij 120 dieren worden verzorgd en gevoerd door de vrijwilligers, daarnaast zorgt Golden Raand voor onderhoud van terrein, gebouw en stallen.

‘Vrijwilligers kunnen we niet genoeg van hebben. We werven via vrijwilligerssite WIJ van de gemeente Groningen, adverteren op Facebook, duwen folders door de brievenbus, mond- tot-mond reclame. Er komt zeker aanloop maar wat daadwerkelijk langer blijft is toch gering.’ Aanmelders die blijven, werken gemiddeld anderhalf tot twee jaar mee als vrijwilliger. Sommigen blijven slechts een maand, een enkeling toch een flink aantal jaren zoals Kannegieter zelf.

De Beestenborg heeft naast dieren een moestuin, bijenkast en vlindertuin, is een van de grootste kinderboerderijen van de stad. Hoewel ‘kinderboerderij-speeltuin’ een betere benaming zou zijn. ‘De speeltuin is er altijd al geweest, maar was vrij klein. Het vorige bestuur had plannen gemaakt voor een nieuwe opzet en fondsen geworven, wij hebben het vervolgens kunnen realiseren.’ Een gouden greep zo bleek. De nieuwe speeltuin zorgt voor flinke aantallen (nieuwe) bezoekers. In totaal zo’n 60.000 per jaar. En die komen niet alleen uit omliggende wijken, weet Kannegieter. ‘Ze komen uit de hele stad, van dorpen vlak daarbuiten en zomers campinggasten uit Italië, Frankrijk, Duitsland. Dat zorgt voor een goede omzet uit koffie, thee, chips en ijs, en noem maar op.’ Daarnaast is De Beestenborg overigens financieel afhankelijk van subsidie van de gemeente Groningen, ledencontributie en inkomsten uit het verkoopservicepunt.

Kinderkledingbeurs

‘Of De Beestenborg over 30 jaar nog bestaat? Ik weet het zeker. Wanneer we meegaan met de tijd en blijven vernieuwen blijft het een plek waar mensen graag op bezoek gaan.’ Als volgende stap wil Kannegieter de speeltuin nog weer uitbreiden. Ook ziet hij mogelijkheden voor een educatieve functie om scholen op bezoek te krijgen. ‘Het zijn zo de ideeën die leven, in de winter een ijsbaan bijvoorbeeld op het grote veld. Het hele jaar door moet hier wat te doen zijn. Maar zoals als altijd vraagt zoiets wat extra’s van vrijwilligers en financiën. Mooie plannen hoor, ik heb alle vertrouwen dat het ons gaat lukken. Een van die plannen wordt overigens al heel snel uitgevoerd: onze eerste kinderkledingbeurs is op donderdag 14 juni’, sluit Kannegieter af.

Eerst nog de viering van het 30 jarig bestaan op 26 mei van 13.30 tot 17.00 uur met het Schaapscheerdersfeest. Schaapscheren, bijendemonstratie, schapendrijven, verloting, spelletjes en nog veel meer. De Beestenborg is gevestigd aan Akeleiweg 69 Groningen.

Albert-Jan Garama