Ondertekening overeenkomst Ringwegacademie

GRONINGEN - Vertegenwoordigers van de Combinatie Herepoort, de onderwijsinstellingen Noorderpoort, Alfa-college en Terra en de projectorganisatie Aanpak Ring-Zuid (in de persoon van wethouder Roeland van der Schaaf) tekenen 23 mei een bestuursovereenkomst over de Ringwegacademie.

In de overeenkomst wordt een aantal deelprojecten genoemd die de komende jaren door de deelnemende partijen worden uitgevoerd.

Wat is de Ringwegacademie?

Op 12 juli 2016 is de intentieverklaring ‘Heerenakkoord Ringwegacademie-Herepoort’ door de Combinatie Herepoort, onderwijsinstellingen Noorderpoort, Alfa-college en Terra en de Stuurgroep Aanpak Ring Zuid ondertekend. Hierin is de intentie uitgesproken om gezamenlijk tot een regionale opzet en uitvoering te komen om scholieren en werkzoekenden volop de kans te geven praktijkervaring op te doen met behulp van het project ‘Aanpak Ring Zuid Groningen’ (ARZG). De bestuursovereenkomst is een afspraak vanuit het Heerenakkoord, waarin de afspraken met elkaar worden vastgelegd om een duurzame invulling te geven aan praktijk en onderwijs. De meerwaarde wordt gecreëerd door het bieden van een innovatieve rijke leeromgeving, die inspeelt op de praktijk. Hierin wordt maatwerk geleverd door het onderwijs.

Ringwegacademie in actie

In 2017 is geïnvesteerd in stage- en afstudeerplaatsen, voorlichting in het onderwijs en arbeidsplaatsen voor doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zo zijn er diverse voorlichtingsactiviteiten georganiseerd en zijn er tot eind 2017 bijna 40 stage en/of afstudeerplaatsen gecreëerd. De praktische uitwerking van de bestuursovereenkomst vindt plaats aan de hand van verschillende deelprojectplannen, waaraan het afgelopen jaar en de komende periode intensief wordt samengewerkt. Deze plannen bestaan uit concrete voorstellen, die op haar manier onze ambities interpreteren. Een van de voorbeelden hierin zijn de Suikertuin, waarop CHP de intentie heeft om een kweekterrein in te richten samen met Terra en Alfa, waarop rozen wordt gekweekt voor haar project ARZG. Maar ook op facilitair gebied worden plannen gemaakt tussen CHP en Noorderpoort om hier zoveel mogelijk het onderwijs en de praktijk samen te laten komen en kansen worden benut. Het project ARZG heeft een uitvoeringsduur tot en met 2021. Deze termijn biedt volop kansen ten aanzien van praktijk en onderwijs, zodat hierdoor de regio volop kan profiteren van de uitvoering van het project. Maar zeker ook na afloop van het project!

Nu de eerste ervaring is opgedaan en dit naar meer smaakt, wordt een samenwerking bekrachtigd in een formele bestuursovereenkomst door de deelnemende partijen.

Het programma ziet er als volgt uit:

7.30 uur – start met ontbijt bij het in aanbouw zijnde gebouw De Pionier

8.00 uur – ondertekening bestuursovereenkomst door Gemeente Groningen, de onderwijsinstellingen Noorderpoort, Alfa en Terra, Combinatie Herepoort en korte toelichting

8.15 uur – korte rondleiding over het terrein

8.30 uur – Einde

De bijeenkomst vindt plaats op het terrein van de voormalige Suikerunie, nabij de bouwlocatie van Terra.