ZINN en Hanzehogeschool Groningen tekenen samenwerkingsconvenant

GRONINGEN - Vrijadag ondertekenden de Hanzehogeschool Groningen en zorgorganisatie ZINN een samenwerkingsconvenant.

De twee organisaties leggen hiermee vast dat zij gaan samenwerken op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid. Dit gebeurt binnen onderwijs, onderzoek en marketing. Paul van der Wijk, lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, en Wil Koopmans, directeur ZINN, ondertekenen de overeenkomst op de Zernike Campus Groningen.

ZINN en de Hanzehogeschool Groningen werken al geruime tijd samen en dat is nu vastgelegd in een convenant. De twee instellingen gaan intensiever samenwerken waardoor ze de maatschappelijke opbrengst van hun activiteiten vergroten. Het gaat om gezamenlijk onderzoek, projecten, honours- en stageprogramma’s, bij- en nascholing en uitwisseling van medewerkers.

ZINN is een organisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn voor ouderen in Groningen, Haren en Hoogezand. Kennis en innovatie staan hierbij hoog in het vaandel. Met de ondertekening van het convenant met de Hanzehogeschool Groningen kan ZINN deze speerpunten nog verder versterken.

Eén van de speerpunten van de Hanzehogeschool Groningen is Healthy Ageing. Door de ondertekening van het convenant met ZINN krijgt de onderwijsinstelling de mogelijkheid om binnen dit thema nog meer verbindingen te leggen tussen onderwijs, toegepast onderzoek en de beroepspraktijk.