GrAJK verheugd over extra budget Jonge Landbouwersregeling

groningen - Het Gronings Agrarische Jongeren Kontakt (GrAJK) is blij met het besluit van de provincie Groningen.

Dit om om extra geld beschikbaar te stellen voor de subsidieregeling jonge landbouwers (JoLa) van vorig jaar, bestemd voor landbouwers tot en met 40 jaar die duurzaam investeren in hun bedrijf. In 2017 was er 410.000 euro beschikbaar, maar werd er voor 942.000 euro aan aanvragen ingediend.

De provincie heeft besloten het budget van 2017 alsnog te verhogen, zodat alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd. De helft van het extra geld komt vanuit de EU. De JoLa-regeling is ervoor bedoeld om jonge landbouwers te stimuleren hun bedrijfsvoering te vergroenen en vernieuwen. Ze kunnen financiële steun krijgen als ze investeren in bijvoorbeeld elektrische voertuigen, kleine windturbines of zonnepanelen.

Tijdens een gesprek met gedeputeerde Staghouwer op 14 mei kregen de bestuurders van GrAJK het nieuws over de JoLa al te horen. Tijdens het gesprek tussen de gedeputeerde en het bestuur van GrAJK kwamen ook andere onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor jonge boeren, zoals duurzame energie, ganzenbeleid, natuurinclusieve landbouw en natuurlijk bedrijfsontwikkeling.

GrAJK voorzitter Willem Dinkla: ‘We hechten erg aan korte lijnen en een goede samenwerking met de provincie Groningen. De agrarische sector is de drager van het landelijk gebied en een belangrijke economische factor in onze provincie. Het is in ieders belang dat bedrijven zich kunnen ontwikkelen en dat jonge boeren met ambitie een bedrijf kunnen overnemen met toekomstperspectief. Het was goed om hierover met de gedeputeerde van gedachten te wisselen’.