Volop werk in de horeca: koks en bedienend personeel lastig te vinden

GRONINGEN - Het aantal WW-uitkeringen in Groningen neemt in april verder af. Vooral uit uitzendbureaus, zorg en handel doen minder mensen een beroep op de WW.

Nu het hoogseizoen nadert, kampt de horeca met personeelstekorten. Vacatures voor koks en bedienend personeel zijn moeilijk vervulbaar.

Forse daling WW-uitkeringen in april

Eind april telde Groningen 11.337 WW-uitkeringen. Dat is 3,7% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in april af met 568 uitkeringen (-4,8%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 25,1% (3.797) minder WW-uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren. 

Kansen in de horeca

In de aanloop naar de zomer piekt de werkgelegenheid in de horeca. Ook op langere termijn is het aantal banen in de horeca sterk gestegen. UWV verwacht dat deze banengroei de komende jaren doorzet. Landelijk telt de horeca in 2019 naar verwachting 442 duizend banen. Dat zijn er 10.000 meer dan nu. De werkgelegenheid in de horeca is seizoensgebonden. Vandaar dat de vraag naar personeel vooral nu toeneemt. De belangrijkste beroepsgroepen in de horeca zijn koks, kelners en barpersoneel en keukenhulpen.

Opleiding tot horecamedewerker aan de culinaire vakschool in Groningen

Door de aantrekkende werkgelegenheid biedt de horeca kansen voor werkzoekenden. Affiniteit en motivatie zijn het belangrijkste. Zo loopt er op dit moment een mooi project in Groningen. De culinaire vakschool Groningen (cvG) verzorgt de opleiding tot basis kok niveau 2 voor iedereen die hier interesse in heeft. Of je nou een uitkering hebt of niet, iedereen is welkom. Voor de een geldt dat het traject betaald wordt, een ander betaalt het weer zelf. Van alle niveaus zijn er mensen (jonger en ouder) die hier aan deel (kunnen) nemen. In 2017 (24) en in 2018 (13 tot heden) zijn er in samenwerking met gemeente en UWV al 37 mensen begonnen met dit traject en nu bezig met een vervolg bbl opleiding of aan het werk.

Deze kandidaten worden via het netwerk van de culinaire vakschool Groningen en opleider/betrokken re-integratiebedrijf uitgeplaatst op reguliere banen. Momenteel is de 2e groep van 2018 bezig met de opleiding, hierin zitten 15 kandidaten. Dit succesvolle traject wordt geleid door twee chef koks die vol enthousiasme de leerlingen alle kneepjes van het vak bijbrengen. We zijn er trots op dat we in samenwerking met collega’s onderling van UWV en gemeenten deze bijzondere prestatie hebben neergezet.

Meer vacatures

Het aantal vacatures voor koks en kelners is het afgelopen jaar toegenomen in Groningen. Ontstonden er in 2016 nog 1.000 vacatures voor deze beroepsgroepen, in 2017 nam dit toe tot 1.200 vacatures (+17%). Gemiddeld over alle beroepen was de toename 15%. De meeste vacatures in 2016 en 2017 waren voor kelners & barpersoneel. Volgens onderzoeksbureau ABF staan vooral vacatures voor kok en medewerker fastfood langer dan drie maanden open en zijn dus vaker moeilijk vervulbaar. 

In april afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind april uit op 314.271. Dat is 3,5% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 327.141. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 3,9% (-12.870). Een jaar eerder telde Nederland nog 401.483 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland het afgelopen jaar met 21,7% (-87.212).

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in april af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.