Selwerd in de Stadsschouwburg

GRONINGEN - Bewoners van Selwerd en Paddepoel breken van 7 tot en met 9 juni de Stadsschouwburg open en vullen elke hoek met toneel, dans en muziek die ze samen creëerden met theatermakers. Een van hen is Karin Noeken, die ook de artistiek leider is. “De wijk zit vol met verhalen.”

Door Arjen J. Zijlstra

‘Eem op de koffie in ’t winkelcentrum, ben aan die hangplek verknocht, al was het er vroeger veel knusser toen je er nog lekker roken mocht.’ Het is zomaar een zin uit het lied dat speciaal is geschreven voor de voorstelling. Om tot het lied te komen, sprak tekstschrijver Frank den Hollander alias Rooie Rinus eerst met een flink aantal bewoners. En dat is ook precies wat Karin Noeken (49) en de andere theatermakers − Rosa Da Silva, Mohamed Yusuf Boss en ZUHAUSE – deden: de wijk in en luisteren naar verhalen. Om uiteindelijk een aantal van die verhalen samen met de bewoners om te smeden tot theater.

Zoals de hele alledaagse opmerking over het roken in het winkelcentrum een gouden randje krijgt doordat het heel mooi is ingepast in een lied, zo kan het theater op basis van verhalen uit de wijk wellicht extra glans krijgen doordat het is ‘ingepast’ in de Stadschouwburg. “Als je een schilderij uit het Groninger Museum hier in het Wijkbedrijf Selwerd neerhangt dan loopt iedereen erlangs, maar in het museum zouden we het echt bekijken. In die setting hebben we er opeens een ander oog voor.”

De Wijk de Wereld

Het hele project vindt plaats onder de paraplu van theaterwerkplaats De Wijk de Wereld, een initiatief van onder meer De Oosterpoort en de Stadsschouwburg, het NNT en Club Guy & Roni. “De schouwburg is het huis van de verhalen. Dat zijn vaak verhalen die ofwel makers of toneelschrijvers bedenken. Maar zij bedachten: in de wijken zitten ook heel veel verhalen. Dus waarom gaan wij niet de wijk in en op zoek naar de verhalen uit de wijk en zetten we dié in de schouwburg neer.”

Verhalen die je vanzelfsprekend alleen maar ontdekt als je met de mensen in gesprek gaat. “Je kunt door het eerste gedeelte van Selwerd fietsen en het vooroordeel hebben van nou hier loop ik ’s avonds liever niet rond. Maar nu heb ik daar mensen ontmoet die heel trots zijn dat ze daar wonen en een mooi huisje hebben en balen dat er lekkage is omdat de woningbouw dat niet goed regelt.”

“Doordat je er niet met een boogje omheen gaat maar de mensen leert kennen, kijk je er de volgende keer ook op een andere manier naar. Neem nou bijvoorbeeld iemand met schulden. Het gaat altijd heel erg over feit dat hij of zij schulden heeft. Het leuke aan dit project is juist dat wij op zoek gaan naar het verhaal achter zo iemand.”

Vantosties

“Voel je je nog wel thuis als je weet dat elke dag in je brievenbus een enveloppe kan liggen waardoor de schulden nog groter worden? Wat doet dat dan met je? Het gaat dan meer over wie hij of zij is als mens en niet alleen over dat ene beeld van die man met schulden. Want hij is veel meer dan dat.”

De Wijk de Wereld wil vooral ook het positieve belichten in de wijk. “We lopen hier nu een jaar en merken dat mensen heel trots zijn op de wijk. Er gebeurt heel veel in de wijk, het zit vol met verhalen. Maar dat is vaak niet te zien. Neem nou de dame die nu mijn tosti heeft gemaakt, die heeft hier haar eigen tokootje opgezet: Vantosties. Dat soort verhalen spelen hier ook, maar heel vaak horen we die niet.”

Busje

Iedere theatermaker is het afgelopen jaar op zijn eigen manier de wijk ingetrokken. “Ik heb onder meer een week lang in verzorgingstehuis De Es gezeten. Samen met jongeren die een opleiding volgen omdat ze willen acteren of regisseren. Zij zijn gaan praten met bewoners daar. Op basis van die verhalen heb ik samen met die jongeren iets gemaakt wat we in de Schouwburg spelen.”

“In het begin was het van beide kanten weleens wat onwennig, maar langzaam ontstonden er mooie ontmoetingen. Er was een jongen die zei: ik heb nog nooit iemand van tachtig gesproken. ‘Nou, en wat vind je ervan?’, zei die vrouw. Vanuit zo’n situatie ontstaat dan vanzelf een gesprek.”

Zo had iedere theatermaker zijn eigen werkwijze. “Choreograaf Mohamed Yusuf Boss is bijvoorbeeld met een busje de wijk ingegaan en heeft gevraagd aan willekeurige mensen die gewoon rondliepen: willen jullie eens plaats gaan nemen en je aan elkaar voorstellen? Of hij liet mensen brieven schrijven over hun leven in de wijk. Zo is hij samen met bewoners die daarvoor openstonden een scène gaan maken van tien minuten.”

Gele huis

Het resultaat van die bijzondere samenwerking tussen theatermakers en mensen uit de wijk is op de try-outavond donderdag 7 juni voor het eerst te beleven. Van de zolder van het gebouw tot diep in de orkestbak is er theater, dans, muziek en film. Een koor zingt het De Wijk de Wereld-lied, er wordt gekookt en veel meer… Kortom: de wijk kan met alle zintuigen beleefd worden.

“Iedereen wordt in groepen verdeeld en krijgt een reisleider. Ongeveer twee uren later heb je een hele wandeling door de schouwburg gemaakt, maar uiteindelijk is het dus ook een wandeling door de wijk.”

“Voor sommige mensen is het ook een kans om eens het gebouw in zijn geheel te zien en achter de schermen te kijken. Terwijl anderen juist nog nooit in de schouwburg geweest zijn. Het zou prachtig zijn als door deze ervaring de drempel voor hen lager wordt. Dat ze weten dat het grote gele huis waar je langsfietst ook mooie avonden kan brengen. De Stadsschouwburg is een huis voor iedereen.”

Kijk voor kaarten en tijden op dewijkdewereld.nl. Naast online verkoop zijn kaarten ook verkrijgbaar bij de kassa van De Oosterpoort en het informatiepunt in de Vensterschool SPT, Eikenlaan 288. Inwoners Selwerd-Paddepoel en Stadjerspashouders krijgen korting.