Raad van Kinderen Groningen en prinses Laurentien gaan in gesprek

GRONINGEN - De Raad van Kinderen van Groningen houdt vandaag een dialoogsessie onder begeleiding van prinses Laurentien van Oranje.

De Raad van Kinderen presenteert dan zijn advies over hoe de gemeente Groningen armoede onder kinderen het beste kan aanpakken. Daarna leidt prinses Laurentien van de Missing Chapter Foundation een gesprek tussen deze kinderraadsleden en een panel van deskundigen, met onder anderen wethouder Mattias Gijsbertsen.
 
De dialoogsessie is van 16.00 tot 17.00 uur in de oude raadzaal van het stadhuis in Groningen. Aansluitend gaan de kinderraadsleden met prinses Laurentien en het panel van deskundigen op de foto. 

Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen is in oktober 2017 opgericht om mee te denken over oplossingen voor kinderen in Groningen die opgroeien in armoede. Deze raad bestaat uit 27 kinderen uit de stad in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Zij hebben zich de afgelopen maanden verdiept in het onderwerp armoede, samen vergaderd en werkbezoeken afgelegd aan onder meer de Voedselbank en aan kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Dit leidde tot meer dan 300 ideeën om armoede in Groningen aan te pakken. Een aantal van deze ideeën presenteren de kinderraadsleden donderdag in de dialoogsessie aan panel, publiek en prinses Laurentien.

Missing Chapter Foundation 

De Missing Chapter Foundation is een initiatief van Prinses Laurentien van Oranje. Missing Chapter zet zich in om kinderen een stem te geven in besluitvorming en zo de belangen van toekomstige generaties mee te nemen in het proces. Hun missie is om op deze manier een bijdrage te leveren aan toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.