Actualiteitendebat in raad over winkelcentrum  Paddepoel

groningen - De gemeenteraad van Groningen houdt op woensdag 16 mei een zogeheten actualiteitendebat.

Onderwerp: de aanhoudende boetes en aanmaningen door de Coöperatieve Vereniging van eigenaren (CVvE) en de uitbreiding van het winkelcentrum. Vanaf 16.00 uur live te volgen op groningen.raadsinformatie.nl

Raadsleden kunnen een actualiteitendebat aanvragen als zij van mening zijn dat de gemeenteraad urgente onderwerpen moet bespreken die niet kunnen wachten tot de volgende geplande raadsvergadering. Daar zijn minimaal twee politieke partijen voor nodig die dat willen. Dat zijn nu SP, CDA, PvdA en Stad en Ommeland.

Bemiddeling

Volgens deze partijen is er een nieuw dieptepunt bereikt in de Paddepoelkwestie. De CVvE laat zien geenszins van plan te zijn om in gezamenlijkheid te werken aan een goed werkend winkelcentrum, aldus deze fracties. “Het wil de complete zeggenschap over openingstijden hebben en de boetes in stand houden.” In het debat willen zij het college van burgemeester en wethouders een aantal vragen stellen. Zij willen onder meer weten hoe het met de stand van zaken rond de bemiddeling in het conflict tussen betrokkenen in het winkelcentrum zit.

Verder komen er in debat vragen over de uitbreiding van het winkelcentrum aan de orde. Er zouden vergevorderde plannen zijn terwijl meerdere ondernemers nog geen bericht zouden hebben ontvangen. Eén van de vragen van de vier fracties: “Staat het college positief tegenover een grote verbouwing terwijl zaken in het winkelcentrum niet op orde zijn gezien de rechtszaken, de aanhoudende boetes en het feit dat er geen officiële winkeliersvereniging is?”

Na het actualiteitendebat zijn er op het stadhuis nog twee vergaderingen van commissies van de gemeenteraad: Werk en Inkomen, onmiddellijk na het actualiteitendebat, en Beheer en Verkeer om 20.00 uur. Ook deze vergaderingen zijn live te volgen op groningen.raadsinformatie.nl. Daar zijn ook de complete agenda’s en alle vergader stukken te vinden.

Commissie Werk en Inkomen

De onderwerpen die in de raadscommissie Werk en Inkomen aan de orde komen zijn:
-de burgerparticipatie en zeggenschap bij Stichting WIJ Groningen,
-de meerkostenregeling voor de chronische zieken en beperkten,
-en werkgelegenheidsontwikkeling in Groningen.

Commissie Beheer en Verkeer

De te bespreken onderwerpen van de raadscommissie Beheer en Verkeer zijn:
-het windbeleidskader ‘Windkracht Groningen’ over de ontwikkeling van windenergie in Groningen,
-de stand van zaken van de Groningse energietransitieplannen om Groningen aardgasloos te maken,
-de ontwerpbegroting van het OV-bureau Groningen Drenthe,
-de parkeer- en verkeersmaatregelen Helperplein en Verlengde Hereweg (invoering betaald parkeren met gratis parkeren voor de eerste 1,15 uur om langparkeren te ontmoedigen),
-en de herinrichting van de Zernikelaan, de aansluiting Noordelijke Ringweg en fietspad Penningsdijk om van het bedrijventerrein in het noorden en het onderwijsdeel in het zuiden één samenhangend geheel te maken.