Holland Casino tijdelijk aan Sontplein

GRONINGEN - Holland Casino krijgt een tijdelijke vestiging aan het Sontplein. Het streven is om eind november de deuren te openen. Hiertoe zijn intentieverklaringen getekend met de gemeente Groningen en de kaveleigenaar. Dit besluit is genomen onder voorbehoud van formele goedkeuring van de aandeelhouder en betrokken stakeholders. Tevens verwacht Holland Casino de komende zomer ook een definitieve vestiging van de locatie Groningen rond te kunnen maken. De zoektocht naar een tijdelijke vestigingsplaats was een complex en zorgvuldig proces omdat een locatie voor een casino moet voldoen aan diverse eisen zoals bereikbaarheid, veiligheid en overige specifieke zaken die nodig zijn voor een bedrijfsmatige exploitatie. Daarnaast speelde ook de ruimtelijke ontwikkelingsvisie van de gemeente een belangrijke rol. Tientallen opties zijn zorgvuldig overwogen maar werden uiteindelijk niet geschikt bevonden. De tijdelijke vestiging voldoet optimaal aan alle gestelde vereisten en zal gebouwd worden met een semi permanente bouwconstructie, die voldoet aan het bouwbesluit en de laatste veiligheidseisen. Peter den Oudsten, burgemeester Groningen: “We zijn blij met deze tijdelijke locatie van Holland Casino. In de eerste plaats voor de medewerkers in Groningen die hiermee nu meer zekerheid en perspectief krijgen. Het is goed dat Holland Casino na de brand van vorig jaar augustus terugkeert in de stad. Namens het gemeentebestuur feliciteer ik Holland Casino en alle medewerkers met deze terugkeer.”