Voedselbank wil armoede hard aanpakken

GRONINGEN - De economie groeit, het aantal werkelozen daalt snel, de productie stijgt, maar het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt in 2018 dat de armoede verder zal toenemen.

De stad Groningen is nu de armste stad van Nederland, waar het gaat om langdurige armoede, met een percentage van 20% arme kinderen! Onaanvaardbaar, zegt het bestuur van de Voedselbank in de stad Groningen en ontwikkelde een Tienpuntenplan om de armoede structureel te verlichten.

De nieuwe bisschop van Groningen-Leeuwarden Dr. Mgr. Ron van den Hout, was de 1e ambassadeur van dit plan en in een 1e sessie op 19 maart jl., volgden meer burgemeesters, wethouders en andere bekende Groningers, waaronder de helaas overleden burgemeester van Oldambt Pieter Smit.

Op donderdag 17 mei 2018 wordt het platform verbreed met onder meer de burgemeester de Marne, Koos Wiersma, vm. huisarts Henk Hermsen, Europarlementariër Anja Hazekamp, FNV-bestuurder Bart Plaatje, wethouder en voorzitter SUN Groningen Elly Pastoor en leden van provinciale Staten. Deze aanwezigen zullen zich toevoegen aan de groep ambassadeurs die het plan van de Voedselbank ondersteunen. De belangstelling voor het Voedselbankplan krijgt steeds meer steun en studenten de RUG zullen nog dit jaar alle onderdelen van het plan onderzoeken op haalbaarheid en de opbrengsten voor het individu, de samenleving als geheel en besparingen. Na deze avond is het platform Groningen gebouwd en gaan we het land in om meer ambassadeurs te werven dn te onderzoeken hoe we de plannen uiteindelijk kunnen realiseren.

Oud verslaggever van RTV Noord Okkie Smit, projectleider van het Tienpuntenplan, zal deze avond leiden. Het programma ziet er globaal als volgt uit:

1. Welkom en opening door Okkie Smit

2. Kort memorandum ambassadeur Pieter Smit door Okkie Smit

3. Twee studenten van de Hanzehogeschool geven hun visie op de schuldhulpverlening

4. Burgemeester de Marne over ervaringen als bestuurder met armoedebestrijding

5. Voorzitter Voedselbank stad Groningen over enkele aspecten van het 10..plan

6. Rondleiding Voedselbank stad en Distributiecentrum Voedselbank provincie Groningen

7. Armoedebestrijding volgens het plan. Discussie o.l.v. voorzitter Voedselbank en Okkie Smit

8. Tekenen certificaten “Ambassadeur “Tienpuntenplan Voedselbank”

9. Sluiten bijeenkomst