Dertien nachten en één weekend hinder van werkzaamheden op A28 bij Brailleweg

GRONINGEN - Bericht Aanpak Ring Zuid: Vanaf vandaag tot en met 1 juni 2018 trillen we damwanden in langs de A28 ter hoogte van de Brailleweg.

Ook slopen we de betonnen zijwanden bij het viaduct van de Brailleweg en brengen we nieuwe wegmarkeringen aan op de A28. De werkzaamheden voeren wij voornamelijk in de avonduren en de nachten uit, om de veiligheid van de omgeving en het verkeer te waarborgen. We verwachten dat de werkzaamheden leiden tot trillingen en geluidhinder in de omgeving.

Kortgeleden zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een tijdelijke weg en een tijdelijk viaduct bij de Brailleweg. Dankzij het tijdelijke viaduct kan het verkeer vanaf de A28 naar het Julianaplein blijven rijden als straks het nieuwe Braillewegviaduct wordt gebouwd.

Werkzaamheden

Om de tijdelijke weg en het tijdelijke viaduct aan te kunnen leggen, moeten langs de bouwplaats damwanden in de grond worden gebracht. In totaal moeten we dertien nachten aan de slag (14 t/m 20 mei, 22 t/m 24 mei en 28 t/m 30 mei, steeds van 21.00 uur tot 06.00 uur de volgende ochtend) . Ook werken we overdag in het weekend van 19 en 20 mei.