Spot de vogel in de Korrewegwijk

GRONINGEN - In de Korrewegwijk/Indische buurt wordt op 14 mei naar aanleiding van het project Groen Doen, een initiatief van de wijkbewoonsters Agnes Glastra en Ch’ing Sze Liem, een lezing en een wandeling door de wijk georganiseerd.

De dames hebben 1500 euro gewonnen op de wijkstemdag in de Korrewegwijk. Dit geld is besteed aan geveltuintjes en 48 nestkasten. De avond begint met een lezing (19:00-20:00 uur) in het Floreshuis, door Maricee Ten Bosch stadsvogeladviseur voor Vogelbescherming, waarin kennis wordt gemaakt met de vogels in de Korrewegwijk. Vogelvriendelijke tuinen staan is het onderwerp van gesprek.

Aansluitend maken de mensen een wandeling langs de verschillende kersverse nestkasten, gierzwaluwpotten en vogelhuisjes. Er wordt gekeken welke kasten al bewoond zijn en door welke soort. Behalve Ten Bosch, wandelt ook zijn vakgenoot Lennart Zwart mee. De wandeling duurt ongeveer een uur. Deelname is gratis.