Nieuw onderdak voor vogels en vleermuizen

GRONINGEN - De stad Groningen en de woningcorporaties Lefier, Patrimonium, De Huismeesters, Wierden en Borgen en Nijestee maken een gezamenlijk plan voor beschermde vogels en vleermuizen in de stad.

Het Soorten Management Plan moet ervoor zorgen dat nest- en verblijfsplaatsen van beschermde vogels en vleermuizen niet verdwijnen en de bouwplannen sneller tot stand komen. Dit werd onderstreept met het plaatsen van een nestkastje in de Irislaan door wethouder Gijsbertsen en directeur De Boer van Lefier.

Meer nieuwe nest- en verblijfsplekken

Als verblijfplaatsen van beschermde diersoorten in de stad vernietigd worden bij sloop of renovatie, komen ze terug bij nieuwbouw die hiervoor in de plaats komt. Ook bij stadsuitbreiding gaat dit gebeuren zodat er meer nieuwe nest- en verblijfsplekken voor beschermde diersoorten bijkomen.

In het Soorten Management Plan (SMP) staat welke beschermde diersoorten die nestelen in of aan gebouwen, de stad kent. Het gaat bijvoorbeeld om vleermuizen, gierzwaluwen en mussen. Het plan geeft een beeld van de aantallen en de verspreiding. Verder beschrijven de woningcorporaties in het plan hoe ze met deze soorten omgaan bij het onderhouden, verbeteren en slopen van hun panden.

Na goedkeuring van het SMP kan de Provincie die toeziet op de Wet Natuurbescherming, een eenmalige en stadsbrede ontheffing verlenen. Hiermee komt er meer zekerheid in het voortbestaan van verblijfsplaatsen van van beschermde diersoorten in de stad. Ook neemt het werk uit handen voor woningcorporaties bij de vele sloop- en bouwplannen en bouwvergunningen.