Controle over tinnitus

GRONINGEN - Heb je tinnitus? De hele dag een suis, brom, piep of ander geluid in je oor dat andere mensen niet horen, maar dat voor jou doodvermoeiend is?

Vanaf mei 2018 start voor iedereen die last heeft van tinnitus, de cursus ‘Controle over tinnitus’.

Tinnitus is meestal niet te genezen. Vaak krijgt men te horen: ‘U moet er maar mee leren leven’. De invloed die het constante geluid op iemands leven heeft, kan echter groot zijn. Problemen als vermoeidheid, slapeloosheid, slechte concentratie, angst en depressie komen vaak voor. Het helpt als je begrijpt wat tinnitus is, hoe het kan ontstaan en waarom het bij jou zo heftig is. In de cursus krijg je hier informatie over en ga je in op hoe je de gevolgen van je tinnitus beheersbaar kunt maken.

Voor iedereen met tinnitusklachten

De cursus ‘Controle over tinnitus’ is ontwikkeld door klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar en wordt gegeven door GGMD voor Doven en Slechthorenden. De cursus die start vanaf mei, bestaat uit twee bijeenkomsten van twee uur. Alle deelnemers ontvangen bij de cursus het boek ‘Eerste hulp bij oorsuizen’ van Wagenaar.

Kosten en aanmelden

De cursus wordt vergoed door uw zorgverzekering. De kosten tellen wel mee voor uw eigen risico. Tijdig aanmelden via www.ggmd.nl/contact/aanmeldformulier is noodzakelijk (het aantal plaatsen is beperkt). Na aanmelding ontvangt u verdere informatie over het tinnitusprogramma. Meer informatie over tinnitus vindt u op www.ggmd.nl/voor-wie/mensen-met-tinnitus.