Aanleg nieuwe WKO-bron Europapark gestart

GRONINGEN - WamteStad is 2 mei begonnen met de aanleg van een tweede bron voor warmte- en koudeopslag op het Europapark.

Warmte en koude worden opgeslagen in het grondwater. De bron is 120 meter diep. Het gemeentekantoor, het oranje gebouw ‘Hete Kolen’ maar ook tal van andere woon- en werkcomplexen op het Europapark worden verwarmd en gekoeld door een WKO-bron van WarmteStad. Eén ‘doublet’ – de optelsom van een warme en koude bron – is hiervoor niet meer toereikend. Daarom is nu de start gemaakt met een tweede bron, die ook alle nieuwe panden kan voorzien van warmte en verkoeling. Een nieuwe stap in de verdere verduurzaming van Groningen, want honderden nieuwe bewoners gaan hiermee gebruik maken van duurzame energie. In 2019 wordt er waarschijnlijk een derde doublet aangelegd. Foto: Pjotr Wiese