Week van de Schildklier met lezing in UMCG

GRONINGEN - In Nederland gebruiken ruim 500.000 patiënten schildklierhormonen. Bij een groot deel van deze patiënten is deze medicatie niet goed ingesteld.

Het gevolg is ernstige klachten met een grote impact op het dagelijks leven. Schildklier Organisatie Nederland (SON) is ervan overtuigd dat een beter inzicht bij de patiënt over het proces van instellen en een goede samenwerking tussen arts en patiënt tot betere resultaten leidt. Daarom staat de Week van de Schildklier van 14 tot en met 18 mei in het teken van optimaal instellen. Tijdens deze week houdt prof dr. Bruce Wolffenbuttel op dinsdag 15 mei in het UMC Groningen een lezing over het thema “Optimaal instellen luistert nauw”.

Uit onderzoek blijkt dat 30 procent van de patiënten niet goed is ingesteld. Dat wil zeggen dat de bloedwaarden ondanks medicatie buiten de normaalwaarden vallen. Daarnaast houden sommige mensen (ernstige) klachten, ook als de bloedwaarden ‘normaal’ zijn. Bijvoorbeeld doordat er nog onvoldoende fijn-instelling heeft plaatsgevonden. Soms kan een kleine aanpassing van de dosering een groot verschil maken. Klachtenvrij blijft het doel, ook als de bloedwaarden ‘normaal’ zijn.

Patiëntenvoorlichting voor betere resultaten

Meer kennis en inzicht bij patiënten in het proces van instellen leidt naar verwachting tot betere resultaten: patiënten hebben meer begrip voor de aanpak (o.a. geduld), zijn meer medicatietrouw (schildklierhormoon is een gevoelig product) en zich meer bewust van hun eigen rol (kennis vergaren, arts goed informeren, zo nodig levensstijl aanpassen).

Lezing instellen schildklierhormonen bij UMC Groningen op 15 mei

Op 15 mei houdt internist-endocrinoloog prof. dr. Bruce Wolffenbuttel van 19.30 tot 21.30 uur een lezing over dit thema in het UMCG, Hanzeplein 1 in Groningen. Belangstellenden kunnen zich voor de bijeenkomst aanmelden via de agenda op de website www.schildklier.nl. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden.