Politieke partijen met wijkgesprek voor de Reitdiepwijk

GRONINGEN - De Statenfractie van Groninger Belang organiseert samen met de raadsfractie van Stad en


Ommeland (voorheen Stadspartij) een wijkgesprek in de Reitdiepwijk.

Dit gesprek is de start van een serie gezamenlijke wijkbezoeken in Groningen van beide partijen.

“Wij gaan de wijken in om te luisteren naar zaken die beter kunnen en ook om de mooie ideeën en
initiatieven op te halen voor ons verkiezingsprogramma die in wijken worden ontwikkeld en waar de
gemeente mee aan de slag moet” zegt Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland.

“In de provincie nemen we veel besluiten die de Stad aangaan” vertelt Bram Schmaal van Groninger
Belang “kijk naar de bereikbaarheid van de Stad zoals nu met de plannen voor de nieuwe Ring West,
wat betekent dit voor omwonenden? De bereikbaarheid lijkt niet te verbeteren.”

De wijk in

“Voor Groninger Belang en Stad en Ommeland is het logisch dat we daarover niet op afstand
besluiten nemen in een vergaderzaal maar juist de wijk ingaan om te kijken of de plannen voor de
Ring West beter gemaakt kunnen worden. Bewoners zijn namelijk de echte deskundigen als het over
de bereikbaarheid en veiligheid van hun eigen wijk gaat. Wij halen die informatie graag op!”
De problemen door hoogbouw staan ook op de agenda van de vergadering. “Stad en Ommeland is
tegen de plannen voor de megawoontoren in de Rietdiephaven omdat dit slecht is voor de
Reitdiepwijk en het karakter van de jachthaven” zegt Amrut Sijbolts “Wij worden niet vrolijk van de
alternatieven die nu rondgaan op het Stadhuis. Daarom willen wij de wijk in en met de bewoners het
gesprek aan gaan om van hen te horen wat goed is voor de Reitdiephaven.”

Wijkbewoners kunnen ook van de bijeenkomst gebruik maken om eigen onderwerpen op de agenda
te zetten die de partijen moeten weten.

Het wijkgesprek voor de Reitdiepwijk wordt gehouden op 7 mei, vanaf 20.00 in het Wijklokaal
Rietvogel, Joeswerd 22 in Groningen. Elders in deze editie treft u een advertentie voor deze
bijeenkomst aan.