Mentoren gezocht voor vrijwilligerswerk

GRONINGEN - Mentorschap Noord zet zich in voor mensen met een psychiatrische stoornis, verstandelijke beperking of dementie, die niet (volledig) in staat zijn om zelfstandig keuzes te maken op het gebied van begeleiding, behandeling, verzorging, verpleging.

Meestal behartigt een familielid hun belangen, maar als zo’n vangnet ontbreekt, doet een mentor dat. Mentorschap is een belangrijke, uitdagende en dankbare taak.

Veel voldoening

Mentorschap Noord is op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die mentor willen worden van een cliënt met een psychiatrische stoornis, verstandelijke beperking of dementie. Als mentor bent u aanwezig bij besprekingen met hulpverleners, ziet u erop toe dat de cliënt goede zorg krijgt en hakt u de knoop door bij belangrijke beslissingen. U helpt bijvoorbeeld bij de keuze voor een nieuwe woonvorm of een medische behandeling. Dat is een hele verantwoordelijkheid, maar als het lukt om in overleg met hulpverleners tot een goede oplossing te komen, geeft dat veel voldoening.

Wederzijdse klik

Om beslissingen te kunnen maken ‘in de geest van’ een cliënt met psychiatrische problemen, verstandelijke beperking of dementie is het belangrijk dat u een band met uw cliënt opbouwt. Mentorschap Noord, die mentor en cliënt met elkaar in contact brengt, zorgt ervoor dat u en uw cliënt goed bij elkaar passen. Mentorschap functioneert namelijk alleen als er een prettige wederzijds vertrouwensband is opgebouwd. Mocht er wederzijds een goed contact opgebouwd zijn dan wordt mentorschap via de kantonrechter benoemd. Een mentor is niet verantwoordelijk voor de financiële beslissingen.

Het mentorschap kost u circa 4 tot 8 uur per maand. De besteedbare tijd kan zelf door de mentor ingedeeld worden waardoor het mentorschap goed te combineren is met andere activiteiten zoals uw werk en hobby’s.

Goede begeleiding

Een mentor staater niet alleen voor. Er is ondersteuning, waaronder een introductiecursus, themabijeenkomsten en intervisie. Als mentor bent u verzekerd en ontvangt u een financiële vergoeding, voor de onkosten die u maakt. Voor vragen en of problemen, waar u tegen aan kan lopen als mentor, is Mentorschap Noord op iedere werkdag bereikbaar.

Wilt u mentor worden of meer weten over het mentorschap? Neem contact op met Jannie Krol of Marian Lommers (coördinatoren), bereikbaar op T: 06-42709549/06-18420897 E: info@mentorschapnoord.nl: www.mentorschapnoord.nl.