Beperkte huurverhoging voor meeste huurders Actium  

Evenals voorgaande jaren, weet woningcorporatie Actium ook dit jaar de jaarlijkse huurverhoging bescheiden te houden.

De meeste huurders (96%) krijgen een huuraanpassing tussen de 0% en 1,4%. Actium heeft dit besloten na overleg met haar huurdersplatform MEVM. De jaarlijkse huuraanpassing is nodig om de stijgende kosten van het onderhoud en de verbetering en verduurzaming van de huurwoningen te kunnen betalen. Omdat alles gemiddeld 1,4% duurder is geworden (inflatie), verhoogt Actium de meeste huurprijzen ook tot dat percentage. Van sommige woningen wordt de huurprijs niet aangepast. Bijvoorbeeld omdat ze binnenkort gesloopt worden of omdat de huurcontracten zijn afgesloten na 1 april 2018. 

Hogere huurverhoging voor hoge inkomens

Zo’n 4% van onze huurders met een hoger jaarinkomen dan € 41.056,- krijgt een hogere huurverhoging, variërend van 4% tot 5,4%. Dit noemen we de inkomensafhankelijke huurverhoging. Deze hogere huurstijging is noodzakelijk om het wonen voor huurders met een lager inkomen betaalbaar te houden. 

Betaalbaarheid én duurzaamheid

Met huurdersplatform MEVM is afgesproken om de opbrengst van de huurverhoging voor een groot deel (circa  €15 miljoen) in te zetten voor investeringen op het gebied van duurzaamheid. Actium en MEVM denken samen na over hoe het geld besteedt gaat worden. Deze investeringen zijn een extra aanvulling op de al forse inzet op duurzaamheid. Ieder jaar worden reeds honderden huizen voorzien van zonnepanelen en isolatie. Deze investering wordt niet doorberekend in de huurprijs van de zittende huurders, zodat zij direct profiteren van de energiebesparing in hun woning.

Onder de maximale huurprijs

De Rijksoverheid stelt jaarlijks de grenzen vast voor de jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen. Dit jaar is de maximale huurverhoging voor huurders met een inkomen ónder de € 41.056,-. Vastgesteld op 3,9%. Voor huishoudens met een hoger jaarinkomen geldt een maximale huurverhoging van 5,4%. De huurders van Actium zijn inmiddels allemaal schriftelijk geïnformeerd over de huurverhoging die zij dit jaar krijgen. Bij deze brief zit een bijlage waarin het puntensysteem wordt uitgelegd waarmee de overheid de maximale huurprijs van een woning bepaalt. De huren van Actium zitten in alle gevallen onder deze maximale huurprijs.