Koor 4 Mei-Projekt met ‘Wij zijn de anderen’

GRONINGEN - Nog steeds vindt veelvuldig uitsluiting plaats vanwege politieke overtuiging, geloof, huidskleur, sekse of geaardheid.

Hoe subtiel en onbedoeld ook, de effecten zijn zowel voor het individu als voor de samenleving ondermijnend.

Met dit programma wil 4 Mei-Projekt benadrukken dat we bestaan bij de gratie van de anderen zoals verwoord door Octavio Paz in ‘Pierre de soleil’ op muziek van Philip Glass: ‘Het zijn de anderen, die mij mijn bestaan verlenen, er bestaat geen ik, wij zijn altijd de anderen’.

Naast gevarieerde koorwerken, zowel a capella als begeleid door piano en cello, bevat het programma pianospel van Olga Karelova en ontroert Joshua Hassler-Forest, de 11-jarige winnaar van de juryprijs en de Peter de Grote Festivalprijs van het Haydn Muziek Festival in 2017, met zijn cello. De muzikale en theatrale leiding is in handen van dirigent Robert Ramaker.

Op 4 mei 21.00 uur Groningen Lutherse Kerk, 13 mei 15.00 uur Groningen Doopsgezinde Kerk. Entree euro 12,50 (CJP en Stadjerspas: euro 6 / < 18 jaar: gratis). Informatie en reserveren www.4meiprojekt.nl.