Actieplan aanpak sociale huur: 2300 nieuwe sociale huurwoningen

GRONINGEN - In de komende vijf jaar worden er ongeveer 2300 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Dit staat in het Actieplan Sociale Huur dat de gemeente samen met de woningcorporaties heeft opgesteld.

Naast 1800 woningen in prestatieafspraken met corporaties is het plan ook 470 sociale huurwoningen te bouwen. Hierbij wordt gedacht aan locaties waarvan de planvorming is gestart of binnenkort gaat starten. Het gaat daarbij onder andere om de Eemskanaalzone-Noord, de Oosterhamrikkanaalzone, de voormalige ALO-locatie aan de Van Swietenlaan, het (niet meer in gebruik zijnde deel van het) sportpark Vinkhuizen en enkele kleinere locaties. Samen met de verkoop en sloop van bestaande woningen komt de netto groei rond de 1500 woningen. Zie voor meer informatie de meest recente besluiten op onze website.