Discriminatie op grond van herkomst en huidskleur

GRONINGEN - Veertig procent van de registraties bij de noordelijke discriminatiemeldpunten in 2017 betreft discriminatie op grond van herkomst en huidskleur.

Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2017 Noord-Nederland, die de drie noordelijke Discriminatie Meldpunten (antidiscriminatievoorzieningen) en de Politie-eenheid Noord-Nederland vandaag presenteren. Bij de politie is dat cijfer 38%. Hiermee is dit, net als in 2016, de meest voorkomende discriminatiegrond. De Monitor bevat de gezamenlijke cijfers over discriminatiemeldingen die bij de Meldpunten en de Politie zijn binnengekomen en geregistreerd. Ook het College voor de Rechten van de Mens heeft haar cijfers beschikbaar gesteld.

In Noord-Nederland zijn bij de politie 298, bij de Discriminatie Meldpunten 443 en bij het College voor de Rechten van de Mens 33 meldingen binnengekomen over ervaringen van discriminatie van burgers.

De arbeidsmarkt is verreweg het meest genoemde terrein waarop gediscrimineerd wordt bij meldingen van de Meldpunten. In 2017 gingen 127 van de 443 meldingen over discriminatie op de arbeidsmarkt.

Het aantal meldingen op grond van seksuele gerichtheid is bij de Meldpunten gedaald van 48 in 2016 naar 31 in 2017. Bij de politie is op deze grond ook een daling zichtbaar, van 124 in 2016 naar 76 in 2017. Een oorzaak van de daling is niet direct duidelijk. Wel zetten steeds meer overheden specifiek beleid uit om discriminatie op grond van seksuele gerichtheid tegen te gaan. Mogelijk speelt dit een rol.

De rapporten zijn te vinden op discriminatiemeldpunt.nl.