Koninklijke lintjes

GRONINGEN - Burgemeester Peter den Oudsten reikte vandaag -26 april- in het stadhuis aan vijftien personen een Koninklijke Onderscheiding uit.

De hoogste onderscheiding die dit jaar in Groningen wordt toegekend, is die van Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Deze onderscheiding wordt op 26 april bij één persoon opgespeld. Negen Groningers krijgen de versierselen die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau opgespeld en vier personen worden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Dhr. L. Boiten, Mw. J.W. van Dijken-Greveling, Dhr. H. Elzinga, Dhr. A.A. Haaksman, Mw. J. D.M. Kip-Mars, Mw. M.J.J. van de Kleij, Dhr. J.J. Pruis, Mw. C. Reenders, Dhr. H. Stroetinga.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Dhr. J. Atema, Dhr. H. Beekhuis, Mw. I.F.J. Callister, Dhr. J. Heikens.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau: Mw. J.E.H.M. Hoekstra-Weebers.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw: Prof.dr. N. Kalantar Nayestanaki

Onderstaand overzicht van alle decorandi, met daarbij de onderscheiding die is toegekend en een korte beschrijving van de verdiensten waarvoor ze de onderscheiding ontvangen.

De heer J. (Jochem) Atema (65)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Atema zet zich al decennia op vele terreinen in voor mens en maatschappij. Vanaf 1980 zet hij zich als kaderlid in voor werknemersbelangen binnen de vakbond FNV. Als lid van de bondsraad werd hij tijdens een ernstige crisis na de fusie van vier bonden tijdelijk toegevoegd aan de directie. Mede dankzij zijn constructieve opstelling en oplossingsgerichtheid werd er een opening gevonden om verder te onderhandelen en is de crisis bezworen. Ook was hij bestuurslid en tevens afgevaardigde van de FNV binnen het Hoofdbedrijfschap Ambachten. Ook heeft hij zich in ruime mate ingezet als plaatsvervangend bestuurslid voor de bedrijfstak Pensioenfondsen Wonen, het Sociaal fonds Wonen en de bedrijfstak Pensioenfonds voor de Detailhandel. Daarnaast is al ruim 15 jaar een actieve bewoner van de wijk Beijum en zet hij zich in als voorzitter van de werkgroep Groen en Grijs van de Bewonersorganisatie Beijum (BOB).

Tevens was hij van:

1994-2012 Kamer van Koophandel: bestuurslid Provincie Groningen

2001-heden Medeoprichter Stichting Detailhandelseconomie en Maatschappij (StiDEM).

2014-heden Yarden: Lid ledenraad en regionaal lid afdelingsbestuur

2016-heden UWV: Lid cliëntenraad

2017-heden Stadspartij: Lid steunfractie en lid kascommissie

De heer H. (Henk) Beekhuis (86)

Ridder in De Orde van Oranje-Nassau

De heer Beekhuis heeft zich sinds de jaren ’80 ingezet bij het vastleggen en doorgeven van een belangrijk stuk geschiedenis: de kampen in Nederlands-Indië ten tijde van de Japanse bezetting. De heer Beekhuis was samensteller en beheerder van de websites: www.japansekrijgsgevangenkampen.nl, www.japanseburgerkampen.nl en www.bersiapkampen.nl. Hij heeft hiervoor op eigen kosten de wereld over gereisd, de archiefmaterialen bij elkaar gebracht en heeft deze gemaakt door naam voornaam, in te voeren in een digitale database. Zijn werk zette hij voort als medesamensteller van de Geïllustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië 1945-1947. Decorandus heeft in de afgelopen jaren honderden mensen uit de Indische gemeenschap geholpen bij hun zoektocht naar informatie over familie en bekenden in de Tweede Wereldoorlog en daarna in Nederlands-Indië. Zijn informatie heeft hij tekenend altijd gratis beschikbaar gesteld, zowel aan personen als aan instanties.

Voor Museum Bronbeek heeft decorandus jarenlang zijn bijdrage geleverd aan de verschillende herdenkingen op landgoed Bronbeek die herinneren aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië door een informatiebalie te bezetten en slachtoffers en hun nabestaanden te woord te staan. Met wetenschappelijke precisie en volharding heeft hij de omstandigheden rondom en in de kampen in Azië 1942-1946 gedocumenteerd en beschikbaar gesteld in het Nederlands en Engels.

De heer L. (Lucas) Boiten (78)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1997 tot 2013 zette de heer Boiten zich in voor Oikocredit, de wereldwijde ontwikkelingsbank die microkredieten verleent aan minderbedeelden. Hij was vanaf het begin betrokken bij het opstarten van de provinciale werkgroep Groningen/Drenthe onder leiding van OIKOS (Oecumenisch Instituut Kerk en Ontwikkelingssamenwerking). En werd hij hiervan secretaris. Dat Groningen en Haren de eerste gemeenten waren die meededen in Oikocredit is mede aan de heer Boiten te danken. Ook kwam zijn aandacht voor minderbedeelden tot uiting als SNV ’er (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) waar hij werk verrichtte in Solwesi (Zambia) en als diaken in de kerk. Na de verdere professionalisering van Oikocredit is de heer Boiten nog lang regiocoördinator van Groningen geweest.

Sinds 1998 is de heer Boiten actief lid van de diaconale werkgroep Einden der Aarde van de Stichting Oecumenische Vieringen Groningen (OVG). Hij speelde hier een belangrijke rol bij samenwerking tussen OVG en Oikocredit en later op het gebied van duurzaamheid bij de ontwikkeling van de “Pepertuin”. Vanaf maart 2015 werkt de heer Boiten als vrijwillig taalcoach bij Humanitas, afdeling Groningen Stad, waar hij vluchtelingen begeleid bij het leren van de Nederlandse taal. Naast deze verdiensten zet de heer Boiten zich sinds december 2016 ook in voor Books 4 Life Groningen, een landelijke stichting die tweedehands gedoneerde boeken verkoopt waarvan de opbrengst voor 90% naar goede doelen gaat.

Mevrouw I.F.J. (Izaline) Callister (49)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Izaline Calister is componist, tekstschrijver en zangeres in de taal van de Benedenwindse eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden, het Papiaments. Haar werk vormt een verbinding tussen het landsdeel Nederland, Curaçao, Aruba en Bonaire. Haar liedjes worden meegezongen op de Antillen en bij Antillianen in Nederland. Daarmee draagt zij bij aan de emancipatie en bekendheid van het Papiaments in Nederland en daarbuiten. Ook gaf zij lessen en workshops op Curaçao. Grote bekendheid kreeg zij op Curaçao met het behalen van de titel Reina Di Tumba (Koningin van de Tumba) in 2001. Zij hield als ‘Koningin’ inzamelingsacties voor goede doelen.

Met haar markante stijl bouwt ze op een verfijnde manier voort aan de Papiamentstalige liedkunst met kennis van de tradities en oog voor de toekomst. Bij het Koninkrijksjeugdparlement op Sint-Maarten kon zij dankzij haar bekendheid bij de jongeren van de voormalige Nederlandse Antillen én het feit dat zij Papiaments spreekt een belangrijke rol spelen. Met grote overgave was decoranda in 2004 een van de eersten die het initiatief van de Stichting Julius Leeft! Steunde. Door middel van theaterproducties maakte ze hier de pijnpunten binnen het Koninkrijk bespreekbaar. In de periode 2012-2016 was decoranda lid van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk. Het is mede aan haar te danken dat het slavernijverleden als duistere kant van de Nederlandse geschiedenis niet onbenoemd bleef.

Mevrouw Callister gaf vele bijzondere optredens als zangeres in Nederland en daarbuiten. In 2009 ontving zij voor haar cd ‘Speransa’ (‘Hoop’) een Edison. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van DutchCulture. Mevrouw Callister is uitgegroeid tot een icoon, en onderscheidt zich door haar inzet voor de samenleving en verbinding in het hele Koninkrijk.

Mevrouw J.W. (Joke) van Dijken-Greveling (66)

Lid in De Orde van Oranje-Nassau

Van 1987 tot 2015 heeft mevrouw Van Dijken-Greveling zich ingezet als dassenmaker voor Scoutinggroep De Jutters. De leden van de scouting dragen een uniform en een belangrijk onderdeel van dat uniform is de das. De kleuren van de das zorgen voor onderscheid tussen de diverse scoutinggroepen. Vanaf de oprichting van de groep tot 2015 heeft decoranda vrijwillig dassen en vlaggen voor de leden met de hand gemaakt en ontworpen. In totaal heeft zij ongeveer 1000 dassen gemaakt.

Mevrouw Van Dijken-Greveling heeft zich van 1977 tot op heden ingezet voor de Protestantse gemeente Damsterboord. Ze bezoekt mensen in lief en leed, zowel binnen de organisatievorm van het pastoraat, als op eigen initiatief. Ze kalligrafeert doop- en huwelijkskaarten, en helpt mee tijdens een gemeentezondag met het eten en de schoonmaak. Zo is mevrouw Van Dijken er altijd, zonder dat het moet, zonder dat ze vooraan hoeft te staan. Haar werken zijn meerdere keren gepubliceerd geweest in verenigingsblad Knip-Pers en zijn te zien in het museum voor knipkunst te Westerbork. Daarnaast heeft mevrouw Van Dijken het afgelopen jaar twee tentoonstellingen van haar werken gehad in het gezondheidscentrum Lewenborg. Naast bovengenoemde verdiensten is mevrouw Van Dijken-Greveling van 1995 tot 2015 actief geweest bij De Zonnebloem.

De heer H. (Harm) Elzinga (75)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Elzinga is ongeveer 60 jaar lang in verschillende functies actief geweest voor de voetbalvereniging Groninger Boys. De voetbalvereniging die in 1922 werd opgericht is een club waar veel leden hun sportieve, maar ook persoonlijk lief en leed deelden en delen. De heer Elzinga heeft nadat hij zestig jaar geleden lid werd van de club gedurende al die jaren als vrijwilliger verschillende functies bekleed. Jarenlang zette hij zich in als barmedewerker en jeugdleider. Ruim 25 jaar heeft hij zich ingezet van jeugdvoorzitter tot vicevoorzitter van het hoofdbestuur. Maar ook heeft hij zich ingezet als scheidsrechter van zowel de senioren als de jeugdwedstrijden. Hij werd hiervoor door de club onderscheiden als lid van verdienste en als Erelid. Het is mede aan decorandus te danken dat onder zijn leiding het aantal jeugdleden in de jaren negentig een vlucht nam tot 350 leden. Zijn inbreng in het hoofdbestuur was van grote waarde en mede door zijn bijdrage kreeg de vereniging naar buiten toe een hoog aanzien.

Daarnaast was hij actief als vrijwilliger bij de tafeltennisvereniging Oosterpark. Op bestuurlijk vlak maar ook als trainer. Hoewel hij zijn bestuurlijke werkzaamheden heeft afgebouwd, is hij voor de Groninger Boys nog altijd op vrolijke wijze zeer actief als manusje van alles. Ook is hij nog betrokken bij het verzorgen van de clubkrant van de tafeltennisverening.

De heer A.A. (Ad) Haaksman (76)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Haaksman heeft zich van 2004 tot 2013 ingezet als kerkrentmeester voor de wijkgemeente Martinikerk. Tegelijkertijd heeft hij zich ook als ouderling-kerkrentmeester als lid van het College van Kerkrentmeesters ingezet. Van 2013 tot en met 2017 was hij secretaris van dit College, met bijzondere opdracht benoemd door de Algemene Kerkenraad. Gedwongen door de ambtstermijn van maximaal 12 jaar van de synode heeft hij begin juli 2017 afscheid genomen.

Naast al zijn inzet als kerkrentmeester zag de heer Haaksman nog kans om vele andere activiteiten als vrijwilliger te vervullen. Zo is hij vanaf 1998 vrijwillig pastoraal huisbezoeker voor de protestantse gemeente Damsterboord. Ook is hij van 2005 tot 2015 voorzitter van Stichting Missionair Diaconaal Centrum geweest. Vanaf 2002 werkt de heer Haaksman mee aan het onderhouden van de Joodse begraafplaatsen in Groningen en omstreken. Als actief lid van Christenen voor Israël is de heer Haaksman daarnaast vanaf 2010 medewerker van de Israël-werkgroep, die bijeenkomsten en evenementen in Groningen organiseert. Tevens is de heer Haaksman voorzitter (en lid) van het Martinikoor.

De heer J. (Jan) Heikens (81)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Heikens wordt onderscheiden voor zijn jarenlange inzet op vrijwillige basis voor de Nederlandse duivensport en de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO). Decorandus is hierbij op stedelijk, regionaal en nationaal niveau actief geweest. Hij was van 1983 tot 2013 een drijvende kracht binnen de bestuurlijke functies die hij voor de NPO heeft bekleed. Daarnaast was hij lid van de Tentoonstellingscommissie. De heer Heikens heeft zich verder bijzonder ingezet als lid van de Olympiadecommissie. Hij is 50 jaar lid van de Postduivenvereniging “De Luchtbode” Groningen en zeer geruime tijd (1966-1999) was hij hiervoor actief als penningmeester. Ook is hij sinds 1973 penningmeester van Fondklub Noord-Nederland (FNN). De FNN behelst duivensport op vluchten vanaf 500 km.

Daarnaast is hij al 35 jaar lid en actief binnen de Nederlandse Groep van Keurmeesters van Postduiven. Ook is hij penningmeester van de Groninger Concours Commissie waarbinnen zes verenigingen actief zijn. Hoewel de heer Heikens zijn bestuurlijke taken aan het afbouwen is vanwege zijn leeftijd en fysieke conditie, staat hij naast de functies die hij nog uitoefent altijd met raad en daad kaar voor iedereen die bij hem aanklopt. Ook brengt hij verdwaalde duiven terug bij hun eigenaar, of deze nou uit Friesland of Brabant komen.

Mevrouw J.E.H.M. (Josette) Hoekstra-Weebers (68)

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hoekstra heeft zich sinds 1988 beroepsmatig en op vrijwillige basis, naast haar positie als onderzoeker buitengewoon ingezet om de psychosociale oncologie in (inter)nationaal verband op de kaart te zetten. Zij had een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van kennis over de dynamiek tussen ouders en kinderen met kanker. Een grote bijdrage heeft mevrouw Hoekstra geleverd bij de ontwikkeling en uitvoering van verschillende instrumenten voor psychosociale zorg voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Zij deed dit vooral vanuit en met het huidige gefuseerde landelijk optredende IKNL. Om de re-integratie van (ex)patiënten met psychosociale problemen te bevorderen heeft zij daarnaast samen met bedrijfsartsen in het Noorden een richtlijn opgezet die later landelijk is uitgerold. Ook heeft mevrouw Hoekstra de distress-thermometer doorontwikkeld, een instrument dat al in een vroeg stadium van de diagnose vaststelt welke patiënt welke zorgvorm nodig heeft. Dit maakte de zorg goedkoper, waardoor voor zorgverzekeraars de vergoeding van fysiotherapie en psychosociale ondersteuning mogelijk werd. Ook was het haar zeer belangrijke bijdrage om de psychosociale zorg zichtbaar in te voeren in het logistieke 'zorgpad" dat de patiënt met kanker doorloopt. Verder was en is mevrouw Hoekstra begeleidster van wetenschappelijk onderzoekers. Zij deed dit vanuit het UMCG en het Integraal Kankercentrum Nederland en heeft meerdere projectvoorstellen geschreven en toegekend gekregen, waar zij voornamelijk jonge, net gepromoveerde vrouwen op aannam. Van de tien promotiestudenten die zij begeleid heeft, zijn er zeven vrouw. Ook de komende blijft zij ondanks haar pensioentijd promotiestudenten begeleiden.

Prof.dr. N. (Nasser) Kalantar Nayestanaki (57)

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Prof. dr. Kalantar Nayestanaki is een internationaal vooraanstaand en toonaangevend wetenschapper op het gebied van de kernfysica, in een internationale en uiterst complexe context. Vanaf 1992 bent is de heer Kalantar werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Een eerste stap naar verbeterde berekeningen voor complexe systemen van meer dan 100 deeltjes, zoals atoomkernen, is het begrijpen van systemen van weinig deeltjes. Dit onderzoek heeft de heer Kalantar uitgevoerd door de verschillen te bestuderen tussen het gedrag van een systeem bestaande uit twee afzonderlijke deeltjes, met een systeem dat bestaat uit drie verschillende deeltjes. Vanwege dit unieke onderzoek heeft de Amerikaanse Vereniging van Natuurkundigen hem benoemd tot “APS-fellow”. In 2004 werd aangekondigd dat de financiering vanuit NWO voor het vakgebied kernfysica binnen 10 jaar zou worden beëindigd. Hierop heeft decorandus ondanks het ontbreken van nationale steun een internationale samenwerking opgestart. Met het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) en het CvB van de Rijksuniversiteit Groningen heeft hij de krachten gebundeld met het grootste instituut in Duitsland op het terrein van de kernfysica, dat nu als Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR) bekend staat. Begonnen in 2003 vertegenwoordigde hij in i2016 in de raad meer dan 3000 wetenschappers en de vele samenwerkingsverbanden bij het management van FAIR.

Prof. dr. Kalantar-Nayestanaki spant zich ook in om zijn geboorteland Iran te betrekken bij het onderzoek in Duitsland. Na de toenadering tussen de Verenigde Staten en Iran in 2015 zijn er verschillende gesprekken geweest tussen Duitsland en Iran om wetenschappers uit Iran bij het FAIR-project te betrekken. Sinds 2015 speelt de heer Kalantar een belangrijke rol in deze onderhandelingen. Op veel terreinen is hij actief om de strijd aan te binden tegen zaken die naar zijn oordeel onrechtvaardig zijn. Uit vrees dat Nederlandse atoomgeheimen in handen zouden vallen van Iran had de Nederlandse regering in 2008 een maatregel getroffen, waardoor Iraanse wetenschappers en studenten geen toegang zouden krijgen tot vijf locaties met kernfysische kennis. Binnen de Rijksuniversiteit Groningen vertegenwoordigt hij sinds 2010 de vakbond VAOM in het Lokaal Overleg. Hij heeft in de gemeente Groningen een zeer actieve rol gespeeld als voorzitter van de Minderhedenraad. Op nationaal niveau heeft Prof. Kalantar-Nayestanaki daarnaast leidinggegeven binnen de Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV). Dit tot grote waardering van deze vereniging die hem in 2015 benoemde als Lid van Verdienste.

Mevrouw J.D.M. (Joke) Kip - Mars (79)

Mevrouw Kip-Mars is al geruime tijd meer dan verdienstelijk (bestuurlijk) vrijwilliger en dirigente voor de Nederlandse Volkszang Vereniging en voor de onderafdelingen Groningen, Peize, Roden en Uithuizen. Zij leverde en levert met haar onbezoldigd inbreng een belangrijke bijdrage voor het behoud van de Nederlandse cultuur van de volksliedjes

Mevrouw Kip is sinds 1957 lid van de vereniging. In 1980 werd de afdeling Groningen opgeheven. In 1990 werd door een aantal oud Groninger koorleden waaronder mevrouw Kip, lid van de afdeling Peize, de afdeling Groningen nieuw leven ingeblazen. Decoranda is als secretaris de drijvende kracht achter de afdeling Groningen en verzorgt ook jaarlijks het jaarverslag. Zij was tevens 17 jaar lid van het hoofdbestuur Volkszang Nederland.

Naast haar bestuurlijke inzet is mevrouw Kip ook al vele jaren dirigente van de afdelingen Peize, Roden en Uithuizen. Samen met de begeleidend pianist stelt zij het programma van de zangmiddagen samen. Ook zorgt ze voor verbinding en de ‘franje’ van de bijeenkomst zoals kleine traktaties en aandacht voor kerst en nieuwjaarsbijeenkomsten. Eens per jaar wordt er een Toogdag georganiseerd waar decoranda als dirigente nauw betrokken is bij de voorbereiding en uitvoering. Hier komen vele bezoekers op af.

Mevrouw M.J.J. (Margriet) van de Kleij (60)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Van der Kleij heeft zich enorm sterk gemaakt voor verbetering van de positie van vrouwen in de gemeente Groningen. Zij is sinds 2003 voorzitter van Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn, waar na het faillissement van WING (Welzijn In Groningen) de welzijnsactiviteiten voor vrouwen zijn geplaatst. Mevrouw Van der Kleij was daarnaast als bestuurslid van Stichting Vluchtelingenwerk Groningen (SVG) betrokken bij het ontwikkelen van structurele opvang van vluchtelingen/asielzoekers. In 2002 heeft mevrouw Van der Kleij met 4 andere vrouwen het Vrouwencollectief JAMES opgezet. Dit collectief ontwikkelde vele succesvolle initiatieven als stichting Thuishuis en Plaza Migranta. In 2007 ontving JAMES op voordracht van Commissaris van de Koningin Hans Alders de Joke Smitprijs. Mevrouw van der Kleij is daarnaast medeoprichter van de keten ‘taal – participatie – arbeid‘. Deze ketenaanpak van taalles thuis naar wijkcentrum naar activering heeft een bereik van jaarlijks 225 allochtone vrouwen. Ook werkte Mevrouw van der Kleij nauw samen met de Groninger Zwemsportvereniging TriVia. Deze samenwerking had als doel het vrouwenzwemmen voor migranten onder te brengen bij een reguliere burgerzwemvereniging, om segregatie tegen te gaan. Mevrouw Van der Kleij is daarnaast sinds vier jaar onbezoldigd penningmeester in het bestuur van de Stichting Culinaire Vakschool, en voorzitter van de cliëntenraad Molendrift.

De heer J.J. (Johan) Pruis (72)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Pruis heeft zich op bijzondere wijze zo’n 25 jaar ingezet als bondsconsulent bij het Koninklijk Nederlands Ondernemersverbond, als gemeenteraadslid en later als waarnemend wethouder Economische Zaken in Leek en als franchisenemer van Albert Heijn. Hij heeft in de jaren ‘80, als vrijwillig voorzitter van het schoolbestuur, de fusieprocessen begeleidt naar het huidige Alfa college waar hij actief was als parttime docent handel.

In 1996 begon de heer Pruis als vrijwilliger bij de Open Hof, een opvangcentrum voor dak en thuislozen. Hij nam in 1998 plaats in het bestuur van de Stichting Recreatiehaven Onderdendam waarvan hij ook nu voorzitter is. Daarnaast maakt hij 4 jaar deel uit van het bestuur van de Watersport Vereniging Onderdendam. Van 2002 tot op heden zet de heer Pruis zich in voor De Fontein, een levendige gemeente met ongeveer 300 leden en onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Als ouderling maakt hij deel uit van het moderamen en de wijkkerkenraad. Hij is lid van de cantorij die de kerkdiensten muzikaal ondersteunt en de werkgroep vieringen. Namens de wijkgemeente is hij bovendien afgevaardigde in de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Groningen. De heer Pruis maakt als penningmeester al 15 jaar deel uit van het bestuur “Kerk in Stad”, een informatie- en opinieblad van de Protestantse Gemeente Groningen.

Mevrouw C. (Corry) Reenders (78)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Reenders wordt onderscheiden voor inzet als vrijwilliger gedurende bijna drie decennia, voor mensen die hulp nodig hebben zoals ouderen, mantelzorgers, kinderen, zieken of asielzoekers. Decoranda is sinds 1989 vrijwilligster van het eerste uur van ‘Vrijwilligers & Dementie’ van Humanitas in Groningen, Dit doet zij om dementerenden te ondersteunen, samen gezellige dingen te ondernemen en vooral ook om mantelzorgers te ontlasten. Daarnaast was zij vrijwilligster in de woongroep kleinschalig wonen Mussengang en Molenhof. Zij liet nooit verstek gaan en de bewoners keken uit naar wat zij ‘Corrydag’ waren gaan noemen. Ook nam zij als vrijwilliger actief deel aan de jaarlijkse vakantie van 5 à 7 dagen met de bewoners, en was haar aanwezigheid een onmisbare steun voor professionele begeleiders.

Decoranda heeft ook voor het Alzheimercafé veel betekend. Vanaf het eerste uur in 1999 tot 2016 was zij een gedreven vrijwilliger en vervulde zij met grote betrokkenheid maandelijks de rol van gastvrouw voor de bezoekers. Daarnaast zet mevrouw Reenders zich in voor de protestantse wijkgemeente De Ark. Ook zette zij zich ook enkele jaren in voor vluchtelingen en hun kinderen binnen de Stichting Inlia. Zij was hier mede-initiatiefnemer om een speelgoedkamer op te zetten voor de kinderen en te begeleiden. Als oud kinderverpleegkundige ging het haar aan het hart dat er voor hen geen voorzieningen waren waar kinderen te midden van veel zorgen weer kind konden zijn. Tot op heden zet zij zich nog steeds in ruime mate in met een luisterend oor en oog voor de noden van anderen.

De heer H. (Henk) Stroetinga (58)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Stroetinga is sinds 1999 als conciërge werkzaam op de St. Michaelschool. Een functie die hij met buitengewone liefde voor de leerlingen en toewijding aan de school vervult. Hij heeft een taakopvatting die zo ruim is, dat het ook zijn leven buiten de school en werktijd voor een belangrijk deel vult. Iedere ochtend is decorandus om 7.30 uur op de St. Michaëlschool aanwezig en mocht dat nodig zijn dan fietst hij van tevoren nog even bij de St. Franciscusschool (dependance) langs om de was te halen/brengen of om de containers bij de weg te zetten. Op de St. Michaelschool is meneer Henk ‘de onmisbare spin in het web’.

De heer Stroetinga is een fervent dammer. Vanaf 2000 tot op heden geeft hij tweemaal per week na schooltijd trainingen aan kinderen van de St. Michaelschool. In de loop van de jaren heeft hij heel veel leerlingen kennis laten maken met de damsport. De kinderen die er plezier aan hebben, geeft hij extra trainingen en brengt hij onder bij het Groninger Damgenootschap. Veel goede dammers zijn ooit bij decorandus begonnen. Ook Roel Boomstra de huidige wereldkampioen volgde zijn eerste trainingen bij hem. De resultaten mogen er zijn. In 2002 werd de St. Michaelschool Nederlands kampioen schooldammen. In de jaren daarna volgden diverse tweede plaatsen en in 2017 werden de kinderen van de St. Michaelschool Nederlands kampioen pupillen. Naast het dammen houdt de heer Stroetinga van lastige rekenopgaven. Met zijn karakteristieke enthousiasme organiseert hij jaarlijks de deelname van de St. Michaelschool aan de bekende wereldwijde Kangoeroe wiskundewedstrijd. Elk jaar zijn er kinderen die internationaal zeer hoog scoren. Echter, daar gaat het decorandus in eerste instantie niet om. Het gaat om het leren ervaren van de lol in rekenen en wiskundige opgaven.