Barn Talk: Maurits Groen over de rol van energiearme landen in de energietransitie

GRONINGEN - Duurzame energie wordt steeds goedkoper, maar zorgt dit voor een versnelling van de energietransitie? We moeten alle zeilen bijzetten vindt Maurits Groen.

Hij neemt op woensdag 9 mei het stokje over van Thomas Rau tijdens de vierde Barn Talk bij de Hanzehogeschool Groningen.

Het is noodzakelijk alle zeilen bij te zetten om de energietransitie het hoofd te bieden. Tijdens zijn lezing benadrukt Maurits Groen de urgente en vereiste energietransitie en de belangrijke rol die energiearme landen hierin spelen. Vaak worden deze landen uit het oog verloren als het om energietransitie gaat. Ten onrechte vindt Groen, want de positie en rol van deze landen kunnen cruciaal zijn.

Maurits Groen is communicatieadviseur, activist en ondernemer die zich bezighoudt met milieu- en ontwikkelingsvraagstukken. Groen is bekend als pleitbezorger voor duurzaamheid, initiator van duurzame coalities en oprichter van bedrijven. Velen zullen hem kennen van zijn bedrijf WakaWaka; een duurzaam bedrijf dat ervoor zorgt dat iedereen energie van de zon kan gebruiken. Met WakaWaka produceert Groen high-tech producten op zonne-energie (‘WakaWaka’s’) die zowel in ontwikkelingslanden als op de Westerse markt met succes worden afgezet. In 2015 stond Maurits Groen op de eerste plaats in de Duurzame 100 van het Dagblad Trouw.

Barn Talks

Barn Talks zijn verrassende debatten met altijd een hoofdgast met een inspirerend verhaal die het publiek kan meenemen in debatten en gesprekken. Tijdens de Barn Talks worden professionals bij elkaar gebracht, op zoek naar nieuwe ideeën en inzichten over de energietransitie en duurzaamheid. Ze vinden elke eerste woensdag van de maand plaats in de Energy Barn op EnTranCe, de energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen. EnTranCe geeft hiermee, samen met haar partners, het werkveld de mogelijkheid om het debat over één van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan; de transitie naar een duurzame op schone bronnen gebaseerde energiesamenleving. Deze Barn Talk wordt gevoerd in het Nederlands.