Groningen koploper toegankelijkheid voor inwoners met een beperking

GRONINGEN - De gemeente Groningen is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten aangewezen als een van de koplopers bij de implementatie van het VN-verdrag handicap.

De vereniging is onder de indruk van de activiteiten van de gemeente Groningen. Het VN-verdrag beoogt een toegankelijke en inclusieve samenleving waarbij inwoners met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Als koploper wil de gemeente Groningen informatie delen en goede voorbeelden zichtbaar maken voor andere gemeenten.

Het gemeentebestuur is ingenomen met de rol als koploper. Wethouder Joost van Keulen: ‘Iedereen moet volop mee kunnen doen in onze stad. We zien dit als een erkenning voor de inspanningen die in Groningen in de afgelopen periode zijn geleverd om de toegankelijkheid van onze stad nog verder te verbeteren’.

De gemeente ontwikkelde eind 2017 een actieplan waar in samenspraak met onder andere de doelgroep en de Groninger City Club afspraken zijn gemaakt hoe we de stad de komende jaren toegankelijker kunnen maken. In het actieplan is tevens het initiatiefvoorstel van de gemeenteraad over dit thema volledig opgenomen. Binnen de gemeente dragen twee zogenaamde aanjagers zorg voor de uitvoering van de acties uit dit plan. Ook is voor aanpassingen in de binnenstad een leidraad ontwikkeld waarin toegankelijkheid prominent aandacht krijgt. Deze leidraad krijgt vervolgens een vertaling naar concrete aanpassingen op straatniveau, zoals geleidelijnen voor slechtzienden, bredere trottoirs en veel aandacht voor fietsparkeren.