Door heel Europa klinken zaterdag om 12.00 uur de klokken

GRONINGEN - Zoveel mogelijk klokken luiden zaterdag 21 april om 12.00 uur tegelijkertijd in Europa.

Deze speciale luiding is bedoeld om aandacht van het publiek te vragen voor het cultureel erfgoed van handgeluide klokken in heel Europa. Ook klokkenluiders in de provincie Groningen geven gehoor aan deze oproep van vorig jaar van Spaanse klokkenluiders uit Albaida. Behalve in Groningen zijn klokken in heel Nederland en Europa dan te horen van 12.00 tot circa 12.10 uur. Dit is een activiteit in het kader van het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 Door het luiden gelijktijdig te doen ontstaat een ‘diepere beleving van het gemeenschappelijke’ dan als ieder dit apart doet. Ook wil men vooral aandacht vragen voor het belang dat klokken hebben/hadden in onze geschiedenis en voor onze samenleving en op het gevaar wijzen van het verdwijnen van klokkentradities in veel Europese regio’s. Het gaat hierbij dus vooral om aandacht voor het handmatig klokluiden. ‘Een knopje omdraaien kan iedereen wel. Het gevoel dat je moet ontwikkelen voor het laten bewegen van een klok die vele kilo’s zwaar is. Een klok die daardoor een verlengstuk van jezelf is geworden.’ Aldus een van de Groninger klokkenluiders. Deze bijzondere luiding moet vanaf zoveel mogelijk torens in Europa klinken en hiermee wordt het verzoek ondersteund om het handmatig klokken luiden in heel Europa te erkennen als Immaterieel Cultureel Erfgoed. De oproep om de klokken te luiden komt van de Spaanse instelling ‘Hispania Nostra INTBAU’