WW in Groningen neemt in maart verder af

GRONINGEN - De WW in Groningen neemt in maart verder af. De start van het voorjaar zorgt voor een daling van de WW in horeca. Via uitzendbedrijven neemt de WW in bouwberoepen af. Ook ten opzichte van afgelopen jaar is er een daling van het WW-bestand.

Eind maart telde Groningen 11.905 WW-uitkeringen. Dat is 3,9% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in maart af met 123 uitkeringen (-1,0%). In december en januari steeg het aantal WW-uitkeringen door het winterseizoen licht, in maart zorgt het seizoen juist voor een daling van het aantal WW-uitkeringen. Met name horeca en de bouwsector profiteren hiervan. Op de langere termijn daalt het WW-bestand sterk. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 23,8% (3.457) minder WW-uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

In maart afname WW in heel Nederland

In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind maart uit op 327.141. Dat is 3,7% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 329.576. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 0,7% (2.435). Een jaar eerder telde Nederland nog 414.750 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland het afgelopen jaar met 21,1% (-87.609).

Regionale verschillen

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in maart af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor. UWV verstrekte eind maart in de provincie Friesland 13.960 WW-uitkeringen; 1,3% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind maart 24,5% lager dan vorig jaar. Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in maart af met 2,0% naar 11.248. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 23,5%. [caption id="attachment_81046" align="alignnone" width="280"] Beeld UWV[/caption]