Docenten bewegingsonderwijs blikken vooruit naar de toekomst

GRONINGEN - Tijdens de jaarlijkse Praktijkdag van KVLO ‘de Noorder’ wisselden bijna honderd docenten van gedachte met het discussie panel bestaande uit Theo Douma (o2g2), Hein Gerd Triemstra (Noorderpoort) en Remo Mombarg (Instituut voor Sportstudies).

Onder leidding van Jim Lo – A – Njoe (Instituut voor Sportstudies & politiek secretaris D66) kon de zaal reageren op het toekomstbeeld die de panelleden de zaal voorschetsen. Vragen als welke rol de docent binnen de school heeft en of hij niet meer naar buiten moet treden leveren mooie discussies op.

Na het panelgesprek gingen docenten uiteen om deel te nemen aan verschillende workshops waar ze zich kunnen verbreden of verdiepen in hun vakgebied. De locatie in en om het Willen Alexander Sportcentrum werd optimaal gebruikt. Het aanbod workshops was groter dan ooit met Survival, Ipad gebruik in de les, Zelfregulatie, Atletiek, Rugby, Softbal, Turnen, Crossfit, Ropeskipping en Smashbal.

De organisatie kijkt terug op een geslaagde studiedag voor de bijna honderd docenten uit de provincie Groningen.