Tentoonstelling Meanderen in Galerie Noord

GRONINGEN - Galerie Noord heeft tentoonstelling Meanderen van 28 april tot en met 24 mei. De opening is op 28 april om 17.00 uur.

Met kunstenaars Leonard Witte, Sabine Liedkte, Ruben Jager, Jellie Klaster, Suzanne Vellema

Galerie Noord, Nieuwstad 6 Groningen, www.galerienoord.nl